Att vara lokalpolitiker E 2020

Nästa start: 2020-09-22

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker E är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna…

Wigforssakademin

Nästa start: 2020-09-22

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Wigforssakademin är kursen för dig som vill uppdatera din samhällsanalys, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Att skriva politiskt

Nästa start: 2020-09-22

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär…

S-handledare

Nästa start: 2020-09-22

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning. S-handledare är en ettårig distanskurs i handledarskap för distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. För att bli certifierad S-handledare och kunna verka som S-handledare ska du genomföra kursen, parallellt ska du delta som handledare med en certifierad handledare (mentor) på en distanskurs i…