Att förstå och bemöta den nya högern

Nästa start: 2021-08-16

Den högerpopulistiska vågen. Så sammanfattar många de politiska krafter som sköljt över västvärlden de senaste decennierna. Men när vi granskar utvecklingen närmare väcks en rad frågor. Vad är kärnan i högerpopulism, och är det verkligen rätt sätt att förstå vad som sker? Vilka orsaker ligger bakom utvecklingen och vilka olika uttryck har den? Går utvecklingen…

Identitet och politik

Nästa start: 2021-08-16

– en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda. Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har förändrats. Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige…

Digital Opinionsbildning

Nästa start: Hösten 2021

Idag sker en stor del av opinionsbildningen på nätet och det går i en rasande fart. Det räcker inte att bara vara med på de plattformar som är hetast för tillfället och ha ett bra budskap, man måste också kunna formulera det på ett sätt som vinner förtroende och tillit. En kurs för dig som…

Migration & Integration för arbetarrörelsen

Nästa start: 2021-08-16

Hur ska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen förhålla sig till de problem och möjligheter som följer av en stor invandring till Sverige? Frågor om asyl, arbetskraftsinvandring och annan migration väcker ofta starka känslor. Men hur kan vi gå från ett svart-vitt synsätt till ett seriöst, ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt? Och hur ska arbetarrörelsen driva en mer effektiv…

Jämställdhet & politik

Nästa start: Pågår

för arbetarrörelsen Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden. Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap…

Jämlikhetsakademin

Nästa start: 2021-08-16

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor…

Arbetarrörelsens idéhistoria från Marx till samtiden

Nästa start: Hösten 2021

Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Förtryck i hederns namn

Nästa start: 2021-08-16

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen…

Att skriva politiskt

Nästa start: Hösten 2021

Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär framåt. Vill du bli bättre på att skriva sådana debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer…

Att vinna politiska debatter – Retorik för arbetarrörelsen

Nästa start: Hösten 2021

I en debatt möts minst två personer som båda anser att de själva har rätt och de andra fel. Hur vinner vi såväl debatten som åhörarna? En kurs för dig som vill vara en vinnare!