Identitet och politik

Nästa start: Datum för första seminariet: 10 september

– en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda. Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har förändrats. Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige…

Digital Opinionsbildning

Nästa start: Datum för första seminariet: 4 september

I en tid då en allt större del av opinionsbildningen sker på sociala medier, där partiledare och ministrar väljer att göra utspel på Instagram och Facebook istället för i traditionella medier, är det digitala viktigare än någonsin.

Migration & Integration för arbetarrörelsen

Nästa start: Datum för första seminariet: 27 augusti

Hur ska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen förhålla sig till de problem och möjligheter som följer av en stor invandring till Sverige? Frågor om asyl, arbetskraftsinvandring och annan migration väcker ofta starka känslor. Men hur kan vi gå från ett svart-vitt synsätt till ett seriöst, ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt? Och hur ska arbetarrörelsen driva en mer effektiv…

Förtryck i hederns namn

Nästa start: Datum för första seminariet: 10 september

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen…

Att vinna politiska debatter – Retorik för arbetarrörelsen

Nästa start: Datum för första seminariet: 3 september

Valet närmar sig och då behöver vi vässa våra argument och vår retorik. Hur kan jag bli en bättre talare? Och hur blir jag säkrare i mitt framträdande? Vad har de goda talarna gemensamt? Hur bemöter vi motstånd i politiska debatter?

Arbetarrörelsens idéhistoria

Nästa start: 2021-08-30

från Marx till samtiden Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat. Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna. Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Att skriva politiskt

Nästa start: Våren 2022

Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär framåt. Vill du bli bättre på att skriva sådana debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer…

Wigforssakademin

Nästa start: 2022-01-10

Wigforssakademin är kursen för dig som vill uppdatera din samhällsanalys, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Jämställdhet & politik

Nästa start: Pågår

för arbetarrörelsen Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden. Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap…