Digital opinionsbildning - för arbetarrörelsen

Nästa start: 2024-08-12

Det är svårt att överskatta betydelsen av opinionsbildning och deltagande i samhällsdebatten på sociala medier. Oavsett vem du är och var i världen du bor så har du idag tillgång till en egen kommunikationsplattform. Det gäller att använda den med klokskap, engagemang och förnuft.  

Internationell politik - från säkerhetspolitik till bistånd

Nästa start: 2024-08-12

Krig. Klyftor. Klimatkatastrof. Demokratin pressas tillbaka. Och högerradikala krafter är på frammarsch i allt fler länder. Putinrysslands krig mot Ukraina och hot mot väst samt diktaturen Kinas allt starkare inflytande. Och risken att Trump återkommer som president i USA. Den globala utvecklingen kan på många sätt tyckas vara på väg åt fel håll. Och det…

Bli en demokratikämpe!

Nästa start: 2024-08-12

Demokratin är hotad. Runt om i världen sprider sig auktoritära krafter. Sverige är inte vaccinerat. Högerpopulismen växer, civilsamhället pressas tillbaka. Arbetarrörelse, folkbildning och fackföreningar står i skottgluggen. Samtidigt kan vi också se hur förtroendet för demokratin som styrform urholkas, inte minst bland unga. Det räcker inte med att knyta näven i fickan. Vi måste förstå…

Sveriges säkerhetspolitik -
i dag och i morgon

Nästa start: 2024-08-12

Sveriges inträde i NATO innebär ett paradigmskifte med få motstycken i vårt lands moderna historia. Vad innebär medlemskapet i försvarspakten för Sveriges säkerhet?

Jaghälsan & folkhälsan -
för ett bättre mående

Nästa start: 2024-08-12

En personligt anpassad kurs som sätter din egen och andras hälsa i fokus! Det är viktigt för oss att må bra, för att hålla oss friska och ha en god livskvalitet. Rent krasst är det viktigt också för samhället i stort att folkhälsan är god. Motsatsen är kostsam. Vi behöver se färre sjukskrivningar och en…

Förtryck i hederns namn (Digital)

Nästa start: 2024-08-12

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Idag pratar vi om detta och många kommuner börjar skapa handlingsplaner för hur t.ex. skola och socialtjänst ska agera även om mycket finns att önska.

Reformismens grunder

Nästa start: Kurs pågår

Historiematerialism, demokrati och funktionssocialism Demokratisk socialism är den mest fruktbara politiska ideologin i vår tid i världen, betydelsefull och nödvändig även globalt.

Arbetarrörelsens internationella kurs 2024

Nästa start: Kurs pågår

Att vända utvecklingen för en värld som är på väg att krascha. En fullt ut politisk kurs om internationella relationer, utrikes- och säkerhetspolitik samt bistånd och internationell samverkan – utifrån en arbetarrörelsehorisont.

Praktisk kommunikation

Nästa start: Kurs pågår

för arbetarrörelsen Från det vi vaknar på morgonen tills vi går och lägger oss kommunicerar vi. För det mesta går det ganska bra, vi löser uppgifter och väljer att förstå vad den vi kommunicerar med menar. Som politisk kommunikatör måste man vara på tå hela tiden, allt man säger och skriver kan nagelfaras, skärskådas och…

Att skriva politiskt

Nästa start: Januari 2025 - anmäl intresse till nästa kursstart

Vi lever i en tid av polarisering, fake news och hårda debatter. I det klimatet är det viktigare än någonsin att göra sin röst hörd. Att möta de destruktiva krafterna med argument, idéer och texter som bär framåt. Vill du bli bättre på att skriva sådana debattartiklar, krönikor, inlägg i sociala medier eller andra typer…