Gemensam utbildningsplan för behandlingspedagogutbildning

Idag har vi möte med Balsam på skolan i Göteborg. Balsam är föreningen för de folkhögskolor som har behandlingspedagogutbildningar. På agendan för dagen är bland annat att behandla och anta gemensamma normerade kursmål för utbildningarna.

av Carin Carlström - - - Kategorier: CFV