Att studera hos oss

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär att som vuxen studerande ta ansvar för och aktivt delta i studier på heltid i minst ett år.

Specifikt för folkhögskolan är att vi inte har några centrala läroplaner och att vi utgår ifrån deltagarnas behov och erfarenheter i undervisningen.

Vår undervisning utgår ifrån ett brett och varierat samhällsperspektiv och baseras på närvaro, aktivt deltagande och utveckling.

Vi har inga prov eller betyg utan vi mäter din studieinsats i form av studieomdömen där vi bedömer utvecklingen av dina kunskaper samt din analys och studieförmåga och din sociala samarbetsförmåga.

Att studera hos oss på AFiG innebär att delta i skolans demokrati-, solidaritets-, kultur- och hälsoarbete utöver ämnesundervisningen.

Studier på folkhögskola motsvarar studier på grundskola, gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och kan ge behörigheter för vidare studier på gymnasienivå, yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Beroende på dina förkunskaper, ekonomiska förutsättningar och framtidsmål kan du läsa 1-2 år på grundläggande nivå eller 1-3 år på gymnasienivå.

Du måste ha klarat Sfi-D eller ha motsvarande kunskaper för studier på grundläggande nivå. Du måste ha klarat grundskolenivå för studier på gymnasienivå.

Du måste fylla 18 år det år studierna påbörjas.