Antagningskriterier

Antagningsrutiner

För skolans alla kurser gäller att du måste uppfylla ett antal grundläggande krav för att kunna bli antagen.

INNEHÅLL
Krav för antagning
Urvalskriterier
Om du inte blir antagen till en kurs beror det på…
För tidigare studerande gäller att du inte antas till kursen
Så här går ansökan till
Hur du överklagar

Krav för antagning:

 • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en ansökan digitalt och i tid, samt komma till bokad intervju på plats i skolan eller digitalt.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.

Urvalskriterier:

 • Om du redan läser på skolan eller har varit inskriven tidigare.*
 • Har störst behov av att läsa på allmän kurs.
 • Har arbetslivserfarenhet.
 • Bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola.
 • Är intresserad av kursens inriktning och arbetssätt.
 • Är aktiv i någon förening eller intresserad av folkrörelsearbete.

*Du som redan studerar eller tidigare har studerat på skolan lämnar in en återansökan. En återansökan ger förtur till plats på skolan om den lämnas inom angiven tid (datum bestäms lokalt från år till år, men kommuniceras tydligt till berörda). 

Om du inte blir antagen till en kurs beror det på något av följande:

 • att du inte uppfyller kraven för antagning (se ovan).
 • att ansökningshandlingarna kom för sent eller inte är kompletta.
 • att det är fler sökande än det finns platser på kursen.
 • att du inte har tillräckliga förkunskaper för kursen.

För tidigare studerande gäller att du inte antas till kursen:

 • om frånvaron har varit alltför hög
 • om materialavgiften inte är betald
 • om du inte har visat motivation för studier

Så här går ansökan till:

 • Du fyller i ansökan digitalt.
 • Du behöver bifoga efterfrågade betyg, samt personbevis.
 • Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan och om du uppfyller ovan nämnda kriterier så kallas du till intervju.
 • Du genomför den bokade intervjun som hålls med någon av skolans personal.
 • Du skriver det personliga brevet som du får i samband med intervjun.
 • Senast 2 veckor efter intervjun får du besked om du att du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte har blivit antagen.
 • Beslut om antagning fattas av skolans rektor eller studierektor. Om du inte blivit antagen och tycker att att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor.

Beslut om avslag kan överklagas till rektor senast en vecka före kursstart.

Hur du överklagar:

Din överklagan ska vara skriftlig, adresseras till skolans rektor och mailas till: mail.afig@vsaf.nu och ska innehålla :

 • Namn, efternamn samt födelsedatum.
 • Namnet på den kurs  som du inte har blivit antagen till.