Omdöme och behörigheter

Kursintyg

Om du fullföljt hel kurs erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid, ämnen och antalet timmar i varje ämne.

Studieomdöme

Om du fullföljt hel årskurs på allmän kurs kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme. Enligt bestämmelserna skall som studieomdöme användas något av uttrycken 4 – Utmärkt studieförmåga, 3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga, 3 – Mycket god studieförmåga, 2,5 – God – Mycket god studieförmåga, 2 – God studieförmåga, 1,5 – Mindre god – God studieförmåga, 1 – Mindre god studieförmåga.

Ditt slutgiltiga studieomdöme (när du är färdig med studieomfattningen) står i ditt kursintyg.

Ditt omdöme baseras på följande kriterier, som Folkbildningsrådet (FBR) har fastställt:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  • Social förmåga

Urval till högskolestudier – Studieomdöme

Om inte antalet platser på högskolan räcker till alla som är behöriga att söka måste ett urval göras. Med studieomdömet kan du konkurrera om plats till högskoleutbildningar.

De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet.
För mer information: För dig som gått Folkhögskola

Högskoleprov

Studerande som genom folkhögskolestudier fått behörighet har dessutom möjlighet att konkurrera om plats till högskoleutbildningar genom resultat från högskoleprovet.

För mer information: Högskoleprovet

För mer information kan du också läsa på: Folkhögskolans urvalsgrupp till Högskolan

Folkhögskolans kompetensvärde – Grundbehörighet och Gymnasiebehörighet

Du som inte har grundskolan klar kan gå allmän kurs grund och bli behörig för studier på gymnasienivå. Du som inte har gymnasium klart kan gå allmän kurs gymnasium för att nå gymnasiebehörighet.

Behörighet för yrkeshögskola- respektive högskolestudier är att vara färdig med motsvarande gymnasium. Du har möjlighet att läsa för grundläggande behörighet på Arbetarrörelsens Folkhögskolas allmänna kurser. Allmän kurs kan också ge särskild behörighet i vissa enskilda ämnen.

Grundläggande behörighet

Du kan uppfylla grundläggande behörighet från folkhögskolan på olika sätt, beroende på när du studerat vid folkhögskolan.
Grundläggande behörighet ska nu styrkas med Intyg om behörighet från folkhögskola.
Intyget ska innehålla uppgift om den tid du studerat på folkhögskolan (omfattningskrav) och uppgifter om att du har behörighet i alla följande ämnen för behörighet (innehållskrav).
De gymnasiegemensamma ämnena är Svenska som andraspråk/Svenska 1 (2,3), Engelska 5 (6), Matematik 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1.

För Yrkeshögskola gäller Svenska som andra språk/Svenska 1 och Engelska 5, för Högskola/Universitet gäller Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Engelska 5, 6.

Särskild behörighet

Du kan ha möjlighet till särskild behörighet i vissa ämnen för yrkeshögskola och högskola/universitet genom genom deltagande på allmän kurs.