Resursteam

Arbetarrörelsens folkhögskola erbjuder stöd och hjälp till alla deltagare i frågor och problematik som rör den egna skolsituationen. I resursteamet ingår specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och kurator. Vi arbetar tillsammans med övrig personal för att alla deltagare ska få bra möjligheter att genomföra sina studier.

Vikarierande kurator läsåret 22/23- Chinor Kader

Som kurator är mitt uppdrag att erbjuda råd och stöd utifrån dina behov. Har du små eller stora bekymmer som påverkar dina studier eller ditt mående kan ett bra första steg vara att prata med mig. Om du önskar kartlägger vi tillsammans din situation och du kan också få hjälp med kontakter med sjukvård eller andra myndigheter. Jag har tystnadsplikt och pratar inte med andra om våra samtal utan att vi har kommit överens om det. Jag är socionom.

Du är välkommen att boka tid hos mig genom att skicka sms eller e-post, ringa, komma förbi mitt rum eller säga till mig när vi möts i korridoren. Det går också bra att boka tid i receptionen på Järntorget.

Specialpedagog – Emma Strid

Som specialpedagog arbetar jag för att underlätta för att alla deltagare på skolan ska uppnå sina mål och på bästa sätt ta till sig sina studier. Ett av mina viktiga uppdrag är att i samråd med lärare och deltagare arbeta för att personer med svårigheter ska få rätt stöd. 

Du är välkommen att ta kontakt med mig om du studerar på skolan eller har tankar på att börja. Samtalet utgår från frågor som rör dina studier; tidigare erfarenheter, svårigheter, stöd, hjälpmedel, förväntningar och förhoppningar.

Lärare och specialpedagog

Emma Strid

Direkt: 031-797 01 53
Mobil: 076-492 87 38
emma.strid@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare – Lina Forsberg

Studie- och yrkesvägledning kan vara många olika saker. Det kan ses som en process där du stärks i vem du är, vilka mål du har och vilka olika möjligheter det finns för att nå dit. Det sker genom en mängd olika saker i livet och där en del kan vara samtal med en studie- och yrkesvägledare. Ofta sker de samtalen i en brytpunkt i livet, när något ska förändras.

Är du intresserad av att studera på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg?

Du är välkommen att ta kontakt med mig om du funderar över dina val och möjligheter i livet och över att börja studera i allmänhet, på folkhögskola i synnerhet och vill veta mer om Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg. 

Är du deltagare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg?

Ta kontakt om du vill diskutera frågor kring dina framtida studie- och yrkesval eller något kring dina pågående studier. Vi samtalar utifrån dina intressen, idéer och tankar. Du erbjuds även lektioner och information kopplade till studie- och yrkesval. Det finns informationsmaterial som du gärna får ta del av.

Studie- och yrkesvägledare

Lina Forsberg

Direkt: 031-797 01 76
Mobil: 072-238 74 79
lina.forsberg@vsaf.nu