Studiemedel

Vid studier på folkhögskola finns det ofta möjlighet till studiemedel från CSN.

Information om studiemedel och ansökan om studiemedel finns på www.csn.se
Logga in med e-legitimation eller personlig kod.

Här finns generell information om studiemedel vid studier på folkhögskola: Studiemedel vid studier på folkhögskola

Det kan ibland finnas möjlighet till andra typer av ekonomiskt stöd för att kunna studera, t.ex. studiestartsstöd, aktivitetsstöd och förlängd skolgång med aktivitetsersättning.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledare om du vill prata om dina ekonomiska förutsättningar för att studera.

Studie- och yrkesvägledare

Lina Forsberg

Direkt: 031-797 01 76
Mobil: 072-238 74 79
lina.forsberg@vsaf.nu