Studiemedel

Vid studier på folkhögskola finns det ofta möjlighet till studiemedel från CSN.

Information om studiemedel och ansökan om studiemedel finns på www.csn.se
Logga in med e-legitimation eller personlig kod.

Här finns generell information om studiemedel vid studier på folkhögskola: www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pa-folkhogskola/studiestod-csn

Det kan ibland finnas möjlighet till andra typer av ekonomiskt stöd för att kunna studera, t.ex. studiestartsstöd, aktivitetsstöd, förlängd skolgång med aktivitetsersättning och utbildningskontrakt.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79, om du vill prata om dina ekonomiska förutsättningar för att studera.