Allmän kurs på gymnasienivå

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 mitt i Göteborg erbjuder Arbetarrörelsens Folkhögskola allmän kurs med samhällsfokus. Allmän kurs på gymnasienivå har tre olika inriktningar: Människan, Samhället och Världen med ungefär motsvarande ämneskurser som på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program.
Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat på alla kurser tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs.
Övriga ämnen läser du i din klass utifrån den kurs du valt. Vi har även hälsolektioner samt tema- och friluftsdagar med hela skolan.
Vilken kurs du ska gå beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du har och behöver.

I samarbete med Viskadalens folkhögskola har vi allmän kurs på gymnasienivå på distans med ett delvis annat upplägg än våra kurser på plats.

Övriga kurser och utbildningar