Fontänhuset

Kursen är ett samarbete mellan Fontänhuset och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg  och är till för Stiftelsen Fontänens medlemmar som vill prova på att studera för att försöka uppnå grundskole- eller gymnasiekompetens.

Vi erbjuder en kurs där vi läser samhällskunskap, historia, filosofi, psykologi, matematik, svenska och engelska. Dessutom har klassen olika kreativa aktiviteter. Vi individualiserar studierna efter förutsättningar och tidigare studieerfarenheter. Vi arbetar i en lugn miljö med en tydlig struktur och ett långsammare tempo.

Studier på Fontänhuset är till för dem som är osäkra på hur mycket de kan och behöver. Vi vill att alla med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som människor. Tillsammans bygger vi en bro så att deltagarna kan fortsätta sina studier på folkhögskola. Kravet på deltagarna är att de inte har pågående missbruk och att de har eller har haft kontakt med en psykiatrisk mottagning eller med Försäkringskassan.

Vi fokuserar på att ge en bred allmänbildning genom de olika ämnena. Vi gör studiebesök, museibesök, teater och promenader. Deltagarna har inflytande över studieinnehållet.

Samordnare: Natalia Merino Torres
tfn AFiG 031-711 91 91
tfn Fontänen 031-12 30 01
natalia.merino.torres@vsaf.nu