Lär dig svenska! - Learn Swedish!

Svenska från dag 1 (ett projekt inom Socialfondens utlysning ”Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet”)

Syftet med detta projekt är att påskynda en etablering för de asylsökande från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet genom insatser för att närma sig arbete eller utbildning.

För mer information kontakt på mobilnummer: 076-492 20 84

 

Learn Swedish!

Arbetarrörelsens Folkhögskola of Gothenburg, in cooperation with the Ashur Banipal Association and the association ”Initiative of Change Sweden” are holdin a language course for those awaiting their residence permit who want to learn basic Swedish.

For more information mobile number: 076-492 20 84