Framtidsspår

Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, Reningsborg, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet och/eller yrkeshögskola.

Idén med Framtidsspår är att deltagaren ska få lyckas med studierna genom att få hjälp med att röja hinder som står i vägen för studiemotivationen samt tilltron till sig själv och till samhället.

Deltagarna har möjlighet att läsa ämnena svenska, matematik, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap individuellt utifrån sina egna behov. Studierna genomförs tillsammans med övriga deltagare i liten grupp med extra stöd och det finns tillgång till kurator.

Kursen Framtidsspår är till för dig som ung vuxen mellan 18-30 år som avbrutit gymnasiet på grund av någon form av psykosocial problematik. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter för en fullständig gymnasiekompetens.

Undervisningen sker på Järntorget 7, 3e våningen.

Kontaktpersoner

Kicki Karlsson Verksamhetsledare e-post kicki.karlsson@ljungskile.org mobil 0736-446562

Tina Smedgård Samordnare/Socionom e-post tina.smedgard@socialnordos.goteborg.se mobil 0727-141968