Gyllenhuset – Allmän kurs

Allmän kurs på Gyllenhuset är en utbildning specialanpassad för dig med psykisk ohälsa. Här får du förutsättningar att uppnå önskade behörigheter på grund- och gymnasienivå.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna studera med hänsyn tagen till din hälsa och dina behov. Vi läser svenska, engelska, matte, samhällskunskap, historia, religion, naturkunskap samt kreativa aktiviteter med fokus på psykisk hälsa. Studietiden och studietakten anpassas individuellt efter din förmåga att klara av utbildningen. Vi erbjuder individuella studieplaner och ger extra resurser för att du ska uppnå dina mål och komma vidare i livet.

Vi startar Allmän kurs på grundskolenivå den 1 mars 2021. Ansökan är öppen nu till kursen. Kurssida grundskolenivå

Vi startar Allmän kurs på gymnasienivå den 16 augusti 2021. Ansökan öppnar senare i vår. Kurssida gymnasienivå

Välkommen!

Kontaktperson Marianne Lööf, e-post: Marianne.loof@vsaf.nu,  eller kontakta skolan direkt på  telefon 031 – 797 01 65.

Om du vill prata mer generellt om folkhögskolestudier ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar