Gyllenhuset – Allmän kurs

Nästa kursstart augusti 2019, ansökan till Gyllenhuset öppnar 10 april 2019. Ta kontakt med Natalia om det finns intresse för att börja eller göra studiebesök, e-post: natalia.merino.torres@vsaf.nu, mobil 073 – 364 38 81

Vi vill ge dig med psykisk ohälsa förutsättningar att lyckas med dina studier utifrån ett omfattande perspektiv på hälsa. Din utveckling och ditt välmående är det viktigaste för oss.

Syftet med kursen är att du skall få studera under förutsättningar som är anpassade efter din hälsa och dina behov. Studietiden och studietakten utgår därför från det du behöver för att lyckas med dina studier. Vi studerar svenska, engelska, matte, samhällskunskap, historia, psykologi samt kreativa aktiviteter med fokus på psykisk hälsa.

Allmän kurs på Gyllenhuset är för dig med psykisk ohälsa som av olika orsaker inte har uppnått grundskole- eller gymnasiebehörighet. Ett viktigt mål för kursen är att ge dig förutsättningar för att utvecklas som människa och lära dig att studera för att lyckas med att uppnå behörigheter för fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens.

Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset är ett samarbete mellan Fontänhuset Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken och övriga medlemmar i föreningen. Vi erbjuder anpassade studier med individuell studieplan och ger extra resurser för att du ska uppnå dina mål och komma vidare i livet.

Allmän kurs på gymnasienivå ger möjlighet till behörighet i Svenska/Svenska som Andraspråk, samt Engelska och Matematik på olika nivåer. Dessutom möjlighet till behörighet i Historia 1a1, Religion 1, Samhällskunskap 1a1 och Naturkunskap 1a1. Det finns även möjlighet att läsa ämnen på grundläggande nivå. 

Kontaktperson Natalia Merino Torres, e-post: natalia.merino.torres@vsaf.nu, mobil 073 – 364 38 81

Om du vill prata mer generellt om folkhögskolestudier ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.