HLR - livräddande kompetens!

Vi erbjuder, som enskilda utbildningar eller som inslag under kurser på Viskadalen Kurs & Konferens, utbildning i Hjärt-lungräddning, AED hjärtstartare och hur man agerar vid luftvägsstopp.

En ovärderlig kompetens som kan rädda liv.

>> Åter till Aktiviteter <<