Jämställdhetspolitik

– för att krossa glastak och könsmaktsordningen

Utan jämställdhet, ingen jämlikhet.

Men hur får vi jämställdheten att gå ifrån att vara en enskild fråga med identitetspolitiska inslag till att vara en självklar aspekt av varje sakpolitiskt område? Hur får vi upp kvinnolönerna och ner mäns våld mot kvinnor? Hur får vi ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och hur får vi fler att starta företag? Hur ökar vi tryggheten i kvinnodominerade yrken och hur får vi upp pensionen?

Det är några av de aspekter som berörs i Jämställdhetsspåret av Stora valkursen 2022.

 

Åter till Stora valkursen 2022