Klimatpolitik

– för en rättvis omställning

Hur ser vi till att bygga en verklighetsförankrad klimatpolitik som är rättvis och där alla kan vara med och bidra till omställningen? Vad innebär det för energi- och bränsleförsörjningen i Sverige och hur stor roll behöver staten spela för att påverka marknaden att ställa om? Hur bråttom är det och vilken roll spelar Sverige på den globala klimatarenan?

Det är några av aspekterna av klimatfrågan som kommer att tas upp under klimatspåret av Stora valkursen 2022.

Kursledare: Payam Moula och Karl-Petter Thorwaldsson

 

Åter till Stora valkursen 2022