Kultur

– för jämlik tillgång till att beröra och bli berörd

Vad kan kulturen lära av politiken och varför får kulturen inte en större plats i den politiska debatten?

Hur får vi frågan att gå ifrån att framstå som ett smalt särintresse till en bredare, av allmänintresse? Kultur är ingen storstadsfråga. Hur får vi den att leva i hela landet genom mötesplatser som är tillgängliga för alla oavsett klass, kön, etnicitet, ålder eller annat som annars delar in oss i samhällsgrupper?

Vilken roll spelar folkbildningen här idag och i framtiden? Hur kan kulturen berika och stärka ett samhälle och vilka hotbilder ser vi mot den vid horisonten?

 

Åter till Stora valkursen 2022