En berättarexplosion på AFiG

Kura gryning på AFiG tog sig an troll och litteratur. Berättarscenen i skolans café blev välbesökt av deltagare som läste egna dikter och texter, några sjöng och andra läste favoriter ur världslitteraturen. Allt till stor uppskattning från oss som lyssnade. Förmiddagen avslutades med den uppmärksammade författaren Arkan Assad som berättade om sina böcker och sitt författarskap på ett mustigt sätt som trollband åhörarna. Det blev verkligen en dag som berörde på flera sätt.

Ett stort tack till alla som deltog.

Petra läser Om kärleken från Profeten
Petra läser Om kärleken från Profeten
2014-11-13 11.04.39
Arkan Assad berättade om sina böcker och sitt författarskap
2014-11-13 10.54.25
Anwar sjöng en vacker sång från Irak
2014-11-13 09.48.34
Nadine gjorde en känslig tolkning av en Pink-låt.
2014-11-13 11.02.18
Sidate bjöd på livsvisdomar från sin kommande bok
Benjamin läste en egen dikt  om vänskap på engelska.
Benjamin läste en egenskriven dikt om vänskap på engelska.
Snöfrid läste om troll ur Sagan om ringen.
Jonas läste om troll ur Stallo.
2014-11-13 09.45.49
Daria läste en egen dikt
2014-11-13 09.46.59
Lissette läste en dikt hon skrivit själv
Natalia läste poesi från Peru.
2014-11-13 09.56.44
John läste en klassiskt engelsk dikt på originalspråk.
2014-11-13 10.02.52
Armin läste politisk poesi från förorten.
2014-11-13 10.44.53
Minna läste Marianne Willamsons kloka ord om vår inneboende storhet
2014-11-13 10.46.55
Elin höll ett tal till den värld som hennes dotter ska växa upp i
2014-11-13 10.48.32
Estefania läste en egen dikt tillägnad hennes dotter
2014-11-13 12.03.05
Azita läste en dikt om hem och längtan
2014-11-13 10.52.16
Sebastian läste om mumintroll och gjorde en intressant textanalys på engelska.
2014-11-13 09.12.47
av Lina Forsberg - - - Kategorier: Göteborg