Distanskursen!

Vi är en skola för alla, där mångfald och inkludering är en självklarhet – Vi hjälper varandra.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och samhället och integrerar både hälsa, miljö och kultur i studierna – Vi jobbar för att må bra. Vårt arbetssätt utgår ifrån delaktighet och mötet med andra i samtal, samarbete och process och innefattar ett aktivt deltagande av alla inblandade – Vi vill växa tillsammans.

Vi möter dig som deltagare där du befinner dig och stöttar dig utifrån dina erfarenheter och behov – Vi stöttar dig i att nå dina mål i livet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan öppen inför kursstart 19 augusti 2024, löpande antagning
Ansökan
Nästa kursstart:

19 augusti 2024

Kursdatum:

240819-250605

Studietakt:

Heltid 100%

Studieform:

Dagtid distans

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri, men kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Allmän kurs på gymnasienivå – Distanskurs!

Genom att studera allmän kurs på gymnasienivå kan du nå grundläggande behörighet för studier på Högskola/Universitet och/eller Yrkeshögskola. Du kan även efter genomgångna heltidsstudier erhålla folkhögskolans studieomdöme.

Målet med allmän kurs är att du förutom ämneskunskaper ska få goda förutsättningar för att studera vidare.
Lika viktigt är att tiden på folkhögskola ska ge dig ökad tillit till dina egna möjligheter att påverka ditt eget liv liksom samhället i stort.

Instruktioner och information om uppgifter, samt föreläsningar kommer att ske genom digital fjärrundervisning.
Du studerar företrädesvis hemifrån med hjälp av dator och internet och interagerar med andra deltagare samt lärare främst genom Google Meet och vår digitala plattform Google Classroom.
Studierna är på heltid och du måste kunna delta i obligatoriska föreläsningar, informationsträffar, seminarium och grupparbeten på dagtid. Dvs att kursen inte går att kombinera med annan heltidssysselsättning. 

Kursen är kostnadsfri, men kostnader för kurslitteratur tillkommer.
Vi kommer eventuellt göra något eller några studiebesök, som utgår från där ni bor. Då kan det tillkomma en liten kostnad för detta.

Distanskursen riktar sig till dig som:

 • är klar med grundskolestudier och har betyg/behörighet i engelska, matematik och svenska som andraspråk/svenska grund, men som av olika skäl vill studera hemifrån.
 • har en egen dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset, och klarar att arbeta digitalt. Det räcker inte med bara en smartphone.
 • är relativt självgående, har viss studievana och kan arbeta i grupp.
 • vill göra klart din gymnasiebehörighet.

Utöver att man kan erhålla gymnasiebehörighet kommer kursen att ha ett genomgående tema där vi studerar ”Människans natur & kultur”, där vi tillsammans fördjupar människans roll och påverkan i samhället genom historien och i samtiden.

Vi kommer att utforska, utifrån olika metoder och perspektiv, människans ursprung och relation till naturen, samt hur och varför språk, konst, religion, stater, klassamhällen, konflikter och ekonomiska system uppkommit och utvecklats på olika platser i världen. Genom att studera vår historia så kan vi bättre förstå dagens utmaningar och hur vi kan bidra till ett rättvist och hållbart samhälle.
Det kommer alltså finnas ett visst utrymme att påverka delar av kursen enligt önskemål.

Vi utgår från en kreativ, nyfiken och lustfylld ingång till studierna.

Kursen kan läsas 1-3 år, beroende på tidigare meriter/erfarenheter.

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6, 7
Matte 1b, 2b
Samhällskunskap 1a1, 1a2
Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
Religionskunskap 1
Historia 1a1, 1a2

Studietakt:
Heltid 100%

Studietid:
1-2-3 år, beroende på tidigare erfarenheter, du antas till ett läsår och får sedan ansöka igen om du vill fortsätta nästa läsår.

Krav för antagning:

 • Du ska fylla minst 18 år det år kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en komplett ansökan digitalt  därefter kommer vi att kontakta dig för en intervju .
 • Du ska ha fullföljt grundskolan men ej slutfört gymnasiet d.v.s. saknar grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.
 • Vana att arbeta med dator och internet
 • Du behöver daglig tillgång till internet och en dator med webbkamera och inbyggd mikrofon, alternativt headset.
 • Kursen bygger på heltidsstudier, med en förväntad studietid på 40 timmar/veckan. Du måste delta på obligatoriska lektioner, informationsträffar, föreläsningar och grupparbeten under dagtid och utöver det lägga ca 30 timmar per vecka på skolarbete. Kursen går inte att kombinera med annan heltidssysselsättning.
 • Det kommer finnas lärare som organiserar undervisningen och stöttar hela vägen, men du bör vara självgående och kunna arbeta på egen hand, eftersom det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.

Kontaktpersoner:
Laura Moradi, kursansvarig och lärare, 031-7970152, laura.moradi@vsaf.nu

Lina Forsberg, Studie- och yrkesvägledare, 072 – 238 74 79, lina.forsberg@vsaf.nu 

 

Kontaktpersoner
Studie- och yrkesvägledare

Lina Forsberg

Direkt: 031-797 01 76
Mobil: 072-238 74 79
lina.forsberg@vsaf.nu