Inriktning – Världen

På kursen Världen arbetar vi kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv. Vi rör oss mellan dåtid – nutid – framtid. Samhällskunskap bildar basen för läsåret.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan öppnar 22 februari 2023 och antagning sker sedan löpande
Ansökan
Nästa kursstart:

17 augusti 2023

Studietakt:

Heltid, CSN-berättigad

Studieform:

Dagtid

Kostnader:

Materialkostnad inkl försäkring: 500 kr/termin. Kurslitteratur ingår ej.

Ort:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Syftet med kursen är att ge förståelse för hur världen ser ut och varför, samt vad vi kan göra för att uppnå förändring genom att fördjupa oss i ämnen som politik och makt, ekonomi och resursfördelning samt miljö och klimatfrågor. Vi tar upp ämnen som kolonialism och motstånd, global ekonomi och miljöproblem samt genus och förändringsarbete.

Kursen Världen är för dig som är färdig med samhällskunskap 1b/1a1+1a2, engelska 5, svenska som andraspråk/svenska 1-2, matematik grund mm och endast behöver ett år för att göra färdigt din gymnasiekompetens. Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet för dig att utvecklas som människa samt att utveckla dina studier för att förbereda för vidare studier på yrkeshögskola, högskola och universitet. Detta innebär att vi ställer högre förväntningar på dig som studerande på kursen både i omfattning, tempo och kvalitet.

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet. Vi ägnar mycket tid åt att studera sociala konsekvenserna av ökande ekonomiska klyftor i världen och i Sverige. Studierna ger insikter om relationen mellan globalisering, makt och demokrati. Kursen ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teorier, deras framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Allmän kurs Världen ger möjlighet till behörighet i Svenska och Svenska som andraspråk 3, samt Engelska 6/7 och Matematik 1b/2b/3b. 

Kursen världen ger dessutom möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 samt Naturkunskap 1a1 eller 2 eller Historia 1a1+1a2  och Religion 1.

Kursansvarig: Johan Veghed, e-post johan.veghed@vsaf.nu

Studie- och yrkesvägledare Lina Forsberg, e-post lina.forsberg@vsaf.nu, mobil 072 – 238 74 79.

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Förkunskapskrav

Påbörjade gymnasiestudier om minsta ca 2 år samt behörighet i matematik grund, samhällskunskap 1b/1a1+1a2, svenska som andraspråk/svenska 2 och engelska 5. Du ska behöva 1 års studier på allmän kurs för att bli färdig med dina gymnasiestudier.

Antagning

Antagning sker kontinuerligt, vi kallar till intervjuer innan antagning.

Intyg och behörigheter

Intyg utfärdas efter avklarad kurs och avklarade behörigheter.

Praktiskt och studiefinansiering 

CSN: www.csn.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard