Att leda partivänner C

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Snabbfakta

Nästa kursstart:

Kursen pågår

Studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

2021.04.19 - 2022.03.25

Internat:

15-16 maj, 18-19 september, 20-21 november & 19-20 februari 2022

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

3000 kr

Allmänt om kursen
Att leda partivänner är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som vald ledare inom Socialdemokraterna och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Ping pong.

Kurstid & tidsåtgång 
19 april 2021 – 25 mars 2022
Kursen löper över ett år och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen
Internat 1, 15-16 maj 2021
Den socialdemokratiska ledarskapsidén
Internat 2, 11-12 september 2021
Rollen som ledare för en grupp
Internat 3, 20-21 november 2021
Gruppdynamik – Att utveckla och utvecklas tillsammans
Internat 4, 19-20 februari 2022
Förverkliga vår politik

Innehåll

 • Den socialdemokratiska ledarskapsidén
 • Rollen som ledare för en grupp
 • Gruppdynamik – Att utveckla och utvecklas tillsammans
 • Förverkliga vår politik

Syftet med kursen är att ge dig som är ledare möjligheten att tillsammans med andra samtala om hur man på bästa möjliga sätt möter de uttalade och ibland outtalade förväntningarna som kommer med uppdraget. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Efter kursen ska du känna trygghet och engagemang för uppgiften, samt fått kunskaper om hur man på bästa sätt kan bistå andra partivänner.

Mål 
Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • kunna leda i en folkrörelseorganisation
 • ha förståelse för hur grupprelationer och gruppdynamik påverkar ledarskapet
 • ha förståelse för den egna organisationens kultur
 • kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Pedagogisk idé
Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan
Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Lourette Griphem på lollo.griphem@vsaf.nu

Antagningskrav
Krav för antagning är att du är förtroendevald gruppledare för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation vid tid för kursens start.

Vid full kurs prioriteras personer som

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna.
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3.

Antagning
Besked om antagning ges snarast efter sista anmälningsdag.

Intyg/Behörighet
Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten. Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola här: Studeranderättslig standard

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende:

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad:

3 000 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Vi som jobbar med Att leda partivänner C

Kursmaterial

Folder - Att leda partivänner

Ladda ner