Att leda partivänner D

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att leda partivänner är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan är nu stängd
Nästa kursstart:

Kurs pågår

studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

16 januari - 15 december 2023

Internat:

11-12 februari, 6-7 maj, 23-24 september & 25-26 november

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

3 000 kronor

Allmänt om kursen

Att leda partivänner D riktar sig till dig som är gruppledare för Socialdemokraterna i Kommun-, region- eller partiorganisation. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledare. Distanskurs Att leda partivänner D löper över två terminer med studier på halvfart.

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 16 januari – 16 juni 2023
Hösttermin 14 augusti – 15 december 2023

med sommaruppehåll 19 juni – 11 augusti.
Kursen motsvarar studier på halvfart (50%). Varje internat beräknas till 16 studietimmar och kursuppgifter på distans till 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internat 1, 11-12 februari 2023
Den Socialdemokratiska ledarskapsidén
Internat 2, 6-7 maj 2023
Rollen som ledare för en grupp
Internat 3, 23-24 september 2023
Gruppdynamik – Att utveckla och utvecklas tillsammans
Internat 4, 25-26 november 2023
Förverkliga vår politik

Innehåll

 • Den socialdemokratiska ledarskapsidén
 • Rollen som ledare för en grupp
 • Gruppdynamik – Att utveckla och utvecklas tillsammans
 • Förverkliga vår politik

Kursen syftar till att stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Målet är att bidra till personlig utveckling, ökad trygghet och kunskap i rollen som förtroendevald. På så sätt ska Socialdemokraterna stärkas genom att fler vågar ställa upp till förtroendeuppdrag och möjligheterna att driva igenom sin politik öka.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • kunna leda i en folkrörelseorganisation
 • ha förståelse för hur grupprelationer och gruppdynamik påverkar ledarskapet
 • ha förståelse för den egna organisationens kultur
 • kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten vilket möjliggörs genom ett stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Det syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagningskrav

Krav för antagning är att du är förtroendevald gruppledare för nämnd, styrelse i kommun-, region- eller partiorganisation vid tid för kursens start.

Vid full kurs prioriteras personer som

 • Inkommit med en fullständig ansökan
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3

Antagning

Besked om antagning ges snarast efter sista anmälningsdag.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Förutom att genomföra internat och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola här: Studeranderättslig standard

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas).

Kostnad

3 000 kronor inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Vi som jobbar med Att leda partivänner D
Kursansvarig

Sofia Bohlin

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 36
sofia.bohlin@vsaf.nu

Kursmaterial

Folder - Att leda partivänner

Ladda ner