Att vara lokalpolitiker I & J

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Att vara lokalpolitiker är en ettårig processutbildning på distans som arrangeras för S i Västra Götaland och Hallands sex partidistrikt och 55 arbetarekommuner. Det innebär att deltagarna får tillgång till ett brett nätverk av förtroendevalda för att byta erfarenheter, kunskaper och få nya vänner för livet!

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Anmälan stängd
Nästa kursstart:

Kurs pågår

studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

16 januari - 15 december 2023

Internat 2023:

11-12 februari, 6-7 maj, 23-24 september & 25-26 november

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

3 000 kronor

Allmänt om kursen

Att vara lokalpolitiker J är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till den som vill utvecklas och stärkas i sin roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära sig socialdemokratiskt ledarskap.
Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Google Classroom.

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 16 januari – 16 juni 2023
Hösttermin 14 augusti – 15 december 2023

med sommaruppehåll 19 juni – 11 augusti.
Kursen löper över två terminer och motsvarar studier på halvfart. Det innebär 10 timmars studier/vecka i genomsnitt.

Internattillfällen

Internat 1, 11-12 februari 2023
Den Socialdemokratiska ledarskapsidén
Internat 2, 6-7 maj 2023
Idéburet ledarskap för rörelsen
Internat 3, 23-24 september 2023
Att utvecklas i Ledarrollen
Internat 4, 25-26 november 2023
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Innehåll

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi & värderingar
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska stärka förtroendevalda i sitt politiska förtroendeuppdrag, till erfarenhetsutbyte & nätverkande. Kursen ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap och i vår organisationskultur. Vårt grundmaterial – Den socialdemokratiska ledarskapsidén – är i fokus under utbildningen.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.
– kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
– fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor, oavsett bakgrund och studieerfarenhet, bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten vilket möjliggörs genom ett stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Det syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagningskrav

Krav för antagning är att du är förtroendevald i nämnd eller styrelse i kommun- eller regionorganisation vid tid för kursens start.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Inte tidigare gått ledarskapskurs i Socialdemokraterna.
  • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3.

Antagning

Besked om antagning ges löpande.

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Förutom att genomföra internat och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in. Deltagaren har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.
Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola här: Studeranderättslig standard

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende:

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad:

3 000 kr för kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Vi som jobbar med Att vara lokalpolitiker J
Kursansvarig

Sofia Bohlin

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 36
sofia.bohlin@vsaf.nu

Kursmaterial

Folder - Att vara lokalpolitiker

Ladda ner