Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat.
Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna.
Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
10
juli 2022
Ansökan
Nästa kursstart:

29 augusti 2022

kurstid kvartsfart (25%):

29 augusti 2022 till 30 juni 2023

Internat 2023:

10-12 februari & 28-29 juni

Digitala träffar 2022:

22 oktober & 19 november

Digitala träffar 2023:

25 mars & 13 maj

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och ev. litteratur

Allmänt om kursen

Kursen ger kunskap om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition. Kursen ger framför allt kunskaper om det ideologiska huvudspåret, demokratisk reformism. Men den vill också erbjuda ett samtalsrum, ett ”seminarium”, för diskussioner och utbyte av erfarenheter om idéer och ideologiska principer. Inte minst viktig är den framtidsinriktade frågan hur vi på denna ideologiska grund ska kunna utforma en ideologiskt genomtänkt, progressiv, realistisk, reformistisk politik.

Kursen ges i samverkan mellan Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Tankesmedjan Tiden. Kursledare är Mats Lindberg, statsvetare och Marx-kännare, samt Payam Moula från Tankesmedjan Tiden, redaktör för tidskriften Tiden. Kursansvarig distanslärare är Theodor Bjursell.

Kursen har fyra teman:

 • Debatten om arvet efter Marx
 • Den demokratiska reformismens ideologiska grundtankar
 • Den socialdemokratiska samhällsmodellen
 • Reformistiska svar på samtidens utmaningar

Praktiskt om kursen

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar fredag kväll till söndag eftermiddag och en avslutande sommarträff på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås.

Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursansvarig.
Kursen är studiemedelsberättigad, läs mer om Att studera på folkhögskola på vår hemsida.

Kurstid

Kurstid kvartsfart (25%)

 • 29 augusti 2022 till 30 juni 2023

Digitala träffar 2022

 • 22 oktober
 • 19 november

Internat våren & sommaren 2023

 • 10-12 februari
 • 28-29 juni – avslutande träff

Digitala träffar 2023

 • 25 mars
 • 13 maj

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension totalt 2 helger:

Enkelrum 6 495 kr/pers.
Del i tvåbäddsrum 5 670 kr/pers.
Kan tillkomma kostnad för eventuell litteratur.

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Thage G Petersons Stipendiefond

Viskadalens Folkhögskola har instiftat Thage G Petersons Stipendiefond för att kunna stödja deltagare på våra politiska kurser som inte kunna finansiera avgifter för mat och logi själva eller inte kunna finansiera internatkostnaden genom den organisation där de är aktiva.
Läs mer och ansök om stipendium HÄR

Intyg

Efter fullföljd kurs får deltagaren intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kursledare

Mats Lindberg

Professor Emeritus i Statskunskap
och Marx-kännare

Kursledare

Anne-Marie Lindgren

Kursmaterial

Folder - Arbetarrörelsens idéhistoria

Ladda ner