Arbetarrörelsens idéhistoria från Marx till samtiden

Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat.
Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna.
Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Snabbfakta

Nästa kursstart:

Hösten 2021

kurstid kvartsfart (25%):

31 augusti 2020 - 2 juli 2021

Internat 2020 online:

11-13 september och 23-25 oktober

Internet 2021 online vid fortsatt pandemi:

19-21 mars och 30 juni-2 juli

Vill du få ett mail när nästa anmälan öppnar?
Klicka på Intresseanmälan ovan.

Kursen ger kunskap om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition. Kursen ger framför allt kunskaper om det ideologiska huvudspåret, demokratisk reformism. Men den vill också erbjuda ett samtalsrum, ett ”seminarium”, för diskussioner och utbyte av erfarenheter om idéer och ideologiska principer. Inte minst viktig är den framtidsinriktade frågan hur vi på denna ideologiska grund ska kunna utforma en ideologiskt genomtänkt, progressiv, realistisk, reformistisk politik.

Kursen ges i samverkan mellan Viskadalens Folkhögskola och Tankesmedjan Tiden. Kursledare är Mats Lindberg, statsvetare och Marx-kännare, samt Payam Moula från Tankesmedjan Tiden, redaktör för tidskriften Tiden. Kursansvarig distanslärare är Theodor Bjursell.

Kursen har fyra teman:

 • Debatten om arvet efter Marx
 • Den demokratiska reformismens ideologiska grundtankar
 • Den socialdemokratiska samhällsmodellen
 • Reformistiska svar på samtidens utmaningar

Praktiskt om kursen:

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar fredag kväll till söndag eftermiddag och en avslutande sommarträff, helgen efter midsommar på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås.

Under pågående Corona pandemi utförs helgträffarna digitalt, men om möjligt ses vi på Viskadalen Kurs & Konferens. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursansvarig.
Kursen är studiemedelsberättigad, läs mer om Att studera på folkhögskola på vår hemsida.

Datum:

Kurstid kvartsfart (25%)

 • 31 augusti 2020 – 2 juli 2021
  Kursen startar digitalt måndag 31 augusti, enligt anvisningar efter anmälan.

Internat

Helgträffarna genomförs under Corona pandemin online vid följande tillfällen.
Datumen gäller men vi hoppas kunna träffas på riktigt i Viskadalen.

 • 11-13 september 2020
 • 23-25 oktober 2020
 • 19-21 mars 2021
 • 30 juni-2 juli 2021

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension totalt 4 helger:
Enkelrum 12 980 kr/pers
Dubbelrum 10 860kr/pers
Dagpaket, ej logi 7 900 kr/pers

Intyg

Efter fullföljd kurs får deltagaren intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kursledare

Mats Lindberg

Statsvetare och Marx-kännare

Kursledare

Payam Moula

Tankesmedjan Tiden och
Chefredaktör för tidskriften Tiden.