Arbetarrörelsens idéhistoria

från Marx till samtiden

Arbetarrörelsens idéhistoria och ideologiska arv är försummat.
Kursen utgår från att vi måste börja om från början. Vi måste, igen, ställa de grundläggande frågorna.
Vad är demokratisk och reformistisk socialism idag?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd
Nästa kursstart:

Hösten 2022

kurstid kvartsfart (25%):

30 augusti 2021 - 1 juli 2022

Internat:

8-10 oktober 2021 & 29 juni-1 juli 2022

"Internat" - Digitalt 2021:

20 november 2021

"Internat" - Digitalt 2022:

5 februari & 2 april 2022

kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och ev. litteratur

Stipendium

Inför höstens kurser blir det möjligt att ansöka om stipendium för dig som inte har möjlighet till annan finansiering. Stipendiet är behovsprövat och kommer att täcka internatkostnaden. Det gäller kurser som genomförs i samarbete med Tankesmedjan Tiden och AiP.

Om du vill få mer information om Stipendiet anmäler du ditt intresse genom att klicka på knappen Stipendium som du hittar i bilden längst upp på sidan.

Allmänt om kursen

Kursen ger kunskap om de ideologiska grunderna, den ideologiska utvecklingen och de avgörande principstriderna i arbetarrörelsens idétradition. Kursen ger framför allt kunskaper om det ideologiska huvudspåret, demokratisk reformism. Men den vill också erbjuda ett samtalsrum, ett ”seminarium”, för diskussioner och utbyte av erfarenheter om idéer och ideologiska principer. Inte minst viktig är den framtidsinriktade frågan hur vi på denna ideologiska grund ska kunna utforma en ideologiskt genomtänkt, progressiv, realistisk, reformistisk politik.

Kursen ges i samverkan mellan Viskadalens Folkhögskola och Tankesmedjan Tiden. Kursledare är Mats Lindberg, statsvetare och Marx-kännare, samt Payam Moula från Tankesmedjan Tiden, redaktör för tidskriften Tiden. Kursansvarig distanslärare är Theodor Bjursell.

Kursen har fyra teman:

  • Debatten om arvet efter Marx
  • Den demokratiska reformismens ideologiska grundtankar
  • Den socialdemokratiska samhällsmodellen
  • Reformistiska svar på samtidens utmaningar

Praktiskt om kursen

Terminskursen är på distans med tre obligatoriska helgträffar fredag kväll till söndag eftermiddag och en avslutande sommarträff, helgen efter midsommar på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås.

Under pågående Corona pandemi utförs helgträffarna digitalt, men om möjligt ses vi på Viskadalen Kurs & Konferens. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling från kursansvarig.
Kursen är studiemedelsberättigad, läs mer om Att studera på folkhögskola på vår hemsida.

Datum

Kurstid kvartsfart (25%)

  • 30 augusti 2021 – 1 juli 2022

Internat

  • 8-10 oktober 2021 (på Viskadalens Kurs & Konferens)
  • 20 november 2021 (Digitalt)
  • 5 februari 2022 (Digitalt)
  • 2 april 2022 (Digitalt)
  • 29 juni – 1 juli 2022 (på Viskadalens Kurs & Konferens)

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension totalt 2 helger:

Enkelrum 6 805 kr/pers.
Del i tvåbäddsrum 5 705 kr/pers.
Kan tillkomma kostnad för eventuell litteratur.

Intyg

Efter fullföljd kurs får deltagaren intyg. Intyget innehåller uppgifter om kurstid och innehåll.

Kursledare

Mats Lindberg

Professor Emeritus i Statskunskap
och Marx-kännare

Kursledare

Anne-Marie Lindgren