Att förstå och bemöta den nya högern

Den högerpopulistiska vågen. Så sammanfattar många de politiska krafter som sköljt över västvärlden de senaste decennierna. Men när vi granskar utvecklingen närmare väcks en rad frågor. Vad är kärnan i högerpopulism, och är det verkligen rätt sätt att förstå vad som sker? Vilka orsaker ligger bakom utvecklingen och vilka olika uttryck har den?

Går utvecklingen att vända?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
17
juni 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

16 augusti 2021

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Deltid 50%

Internat:

27-29 augusti, 15-17 oktober & 26-28 november

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur

Allmänt om kursen:

I den här kurser fördjupar vi oss i den nya högern, dess orsaker och hur vi bäst bemöter den. Vi kommer att studera internationella trender och den nya högern i olika länder, vi kommer att fördjupa oss i den nya högern i Sverige och dess idéer samt träna på att bemöta dem.

Den här kursen är till för dig som vill förstå den nya högerns idéer, argument och bli bättre på att bemöta dem.

Kurstid & tidsåtgång:

16 augusti – 17 december 2021
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar.
Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen:

  • 27-29 augusti
  • 15-17 oktober
  • 26-28 november

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och ev. litteratur.
Helpension totalt 3 helger:

Enkelrum 10 170 kr/pers.
Del i tvåbäddsrum 8 520 kr/pers.
Kan tillkomma kostnad för eventuell litteratur.

 

Vi som jobbar med Att förstå och bemöta den nya högern
Kursledare

Payam Moula

Tankesmedjan Tiden och
Chefredaktör för tidskriften Tiden.