BAAS

 

Borås Arbetares Afton Skola

BAAS är en distansutbildning för dig som har ett intresse för facklig-politiska frågor och vill delta i processen att forma samhället utifrån arbetarrörelsens värderingar.

BAAS är en tvåårig  processutbildning  där deltagarna får tillgång till ett ett brett nätverk där allas erfarenheter och kunskaper får ta plats.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
1
januari 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

7 januari 2020

Studietakt:

Deltid 25%

Kurstid:

2020-01-07 - 2021-12-17

Internat:

vt 2020, ht 2020, vt 2021 samt ht 2021

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

3 000 kronor/deltagare och år. I kostnader ingår kost, logi, material och studieresa till Stockholm. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

ALLMÄNT OM KURSEN:

BAAS vänder sig till medlemmar inom LO förbunden, SAP och SSU som har ett intresse för facklig-politiska frågor. 

Kursen går på distans och startar med ett helginternat. Därefter träffas deltagarna varje onsdag mellan klockan 18.00 – 21.00 antingen fysiskt på Arbetarrörelsens hus i Borås eller virtuellt via PingPong eller annat distansverktyg. De kursuppgifter som genomförs ska lämnas in via den digitala lärplattformen PingPong.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Vårtermin 2020: 7 januari – 12 juni

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december

Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni

Hösttermin 2021: 9 augusti – 17 december

Kursen löper över 2 år och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internaten beräknas till 20 timmar. Veckoträffarna och mellanliggande kursuppgifter till cirka 3-5 timmar per vecka.

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens om inget annat anges.

Internat 1: Vårtermin 2020

Internat 2: Hösttermin 2020

Internat 3: Vårtermin 2021

Internat 4: Hösttermin 2021 – Resa till Stockholm

Datum för internaten under hösttermin 2020, vårtermin 2021 och resa till Stockholm höstterminen 2021 beslutas gemensamt under kursens gång.

INNEHÅLL:

 • Ideologier
 • Fackets utmaningar i en föränderlig värld
 • Samhällsekonomi
 • Välfärdssamhället
 • Internationella frågor
 • Sociala medier
 • Deltagarnas egna tankar, intressen och idéer

MÅL:

 • Bygga nätverk
 • Stimulera det facklig-politiska arbetet
 • Fler LO-medlemmar in i politiken
 • Engagerade och aktiva idéutvecklare

PEDAGOGISK IDÉ:

BAAS bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

ANSÖKAN:

Via länk ovan

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta Katarina Bosetti Kristoffersson för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 80% närvaro på kusen samt att alla kursuppgifter är genomförda. 

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med Arbetarrörelsen i södra Älvsborg:

Cristina Nichta – Partiombudsman (S) i Borås

Pauli Kuitunen – S i Kinna

Anna-Karin Hessel – Handels

Henrik Andersson – IF Metall

Teddi Gelander – Kommunal

Katarina Bosetti Kristoffersson, VSAF

Ann-Charlotte Hernborg, VSAF

Kursgårdsinformation se: https://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/kursgarden/

Studeranderätt se: https://a-folkhöskolorna.se/att-studera/studeranderattslig-standard/

Kostnad: 3 000 kronor/deltagare och år

I kostnader ingår kost, logi, material och studieresa till Stockholm. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

_______________________________________________________________________________________

Vi som jobbar med BAAS – Borås Arbetares Afton Skola

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

073 – 329 53 48

katarina.kristoffersson@vsaf.nu

 

Handledare:

Pauli Kuitunen, S

paukuiaa@outlook.com 

070 – 277 62 68

Magnus Olofsson

Torbjörn Eng

 

Nyheter från BAAS