Certifieringskurs S-handledare

Handledarkurs för dig som fått förtroendet från ditt partidistrikt att handleda politiska distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap som genomförs i samverkan med Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, Halland och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan
sker löpande
Ansökan
Nästa kursstart:

Kursstart sker löpande

Studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

10 januari - 16 december 2022

Internat:

21-22 januari, 17-18 juni & 15-16 oktober

Kursansvarig:

Sofia Bohlin och Ulf Dahlberg

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren är länken mellan deltagaren och kursledningen som håller kontakten med deltagarna mellan internaten, ger återkoppling på kursuppgifter och stödjer gruppens utveckling.

Kurstid & tidsåtgång

Vårterminen 2022: 10 januari – 23 juni
Höstterminen 2022: 15 augusti – 16 december
Varje internat beräknas till 12 timmar. Handledning beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.

Handledarträffar 2022

Handledarträffarna är internat som pågår fredag kl.18.00 – lördag kl.15.00.

Träff 121-22 januari
Handledarrollen och socialdemokratiskt ledarskap
Träff 2, 17-18 juni
Metod- & grupputveckling
Träff 3, 15-16 oktober
Reflektion och återkoppling

Innehåll

 • Min roll som handledare
 • Riktlinjer och handbok för handledare
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Metod- och grupputveckling
 • Reflektion
 • Återkoppling
 • Lärplattformen

Som S-handledare erbjuds du även att gå Försvarshögskolans ledarskapsutbildning Utvecklande ledarskap (UL) under eller efter din certifiering.

Syftet med kursen är att stärka och kvalitetssäkra handledare för Socialdemokratierna i VGR och Hallands ledarskapskurser i samverkan med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som handledare:

 • Kunna handleda deltagare på politiska distanskurser i socialdemokratiskt ledarskap
 • Ha förståelse för min roll i gruppen och mitt ansvar som handledare
 • Kunna förstå och bidra till metod- och grupputveckling
 • Kunna förstå och tillämpa reflektion och återkoppling

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning och handledare innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Lourette Griphem på lollo.griphem@vsaf.nu

Antagningskrav

Krav för antagning är att du har ditt partidistrikts förtroende.

Vid full kurs prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Har deltagit på ledarskapskurs i Socialdemokraterna.

Antagning

Besked om antagning ges inom 2 veckor.

Certifiering

Efter genomförd handledarkurs och praktik tilldelas handledaren ett intyg och blir certifierad förutsatt att både handledarens partidistrikt och VSAF finner personen lämplig för uppdraget.

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderättslig standard

Studeranderättslig standard

Kostnad

Subventionerad av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

AvbokningsreglerAvbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

För mer information och frågor om Certifieringskursen, kontakta kursansvariga:
Kursansvarig

Ulf Dahlberg

Direkt: 0320-183 44
ulf.dahlberg@vsaf.nu
Föräldraledig - åter 7 juni-22

Kursmaterial

Folder - Certifieringskurs S-handledare

Ladda ner