Bli en demokratikämpe!

Demokratin är hotad. Runt om i världen sprider sig auktoritära krafter. Sverige är inte vaccinerat. Högerpopulismen växer, civilsamhället pressas tillbaka. Arbetarrörelse, folkbildning och fackföreningar står i skottgluggen. Samtidigt kan vi också se hur förtroendet för demokratin som styrform urholkas, inte minst bland unga.

Det räcker inte med att knyta näven i fickan. Vi måste förstå för att kunna förändra. Det här är en kurs för dig som är aktiv i arbetarrörelse eller civilsamhälle och vill lära dig mer om hur demokratier dör, och vad vi kan göra för att förhindra det.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
augusti 2024
Ansökan
Nästa kursstart:

12 augusti 2024

studietakt:

Kvartsfart 25%

Kurstid:

12 augusti - 13 december 2024

Helgträff - fysiskt:

20-22 september

Helgträff - digitalt:

8-10 november & 6-8 december

studieform:

Distansstudier

Kursansvarig:

Sofia Bohlin

Kursledare:

Johan Sjölander

Kunskapsmål

 • Lära sig förstå hur moderna demokratier dör och kunna se tecknen, även hemma i Sverige.
 • Förstå vad autokratisering är, och veta vad som utmärker vår tids stora demokratihot.
 • Ha en god insikt i att världen är inne i en demokratisk tillbakagång, och ha en förståelse för vad det beror på.
 • Förstå en fri fackföreningsrörelse och oberoende folkrörelsers vikt för en fungerande demokrati, och varför demokrati därför är en facklig angelägenhet – och varför facket är viktigt för demokratin.
 • Ha en förståelse för arbetarrörelsens demokratisyn, och förstå vad som skiljer den från en borgerlig eller liberal.
 • Kunna vara en ambassadör för ett lokalt demokratiarbete och ha med sig en verktygslåda av argument, arbetsmetoder och strategier för att försvara och stärka demokratin.

Moment

 • Hur mår demokratin globalt?
 • Hur dör demokratier?
 • Arbetarrörelsens demokratisyn.
 • Demokratin, rättvisan och jämlikheten.
 • Hur mår den svenska demokratin?
 • Populism och polarisering.
 • Den auktoritära högerns internationella nätverk.
 • Tidö-regeringen och demokratin.
 • Demokratin och sociala medier.
 • Handbok för demokratikämpar – vad kan vi göra?

Kurstid

12 augusti – 13 december 2024

Kursen är en folkhögskolekurs och löper över en termin och motsvarar studier på kvartsfart (25%) med ett internat på Viskadalens Folkhögskola och två digitala helger på distans.

Mellanliggande arbeten och inläsningsuppgifter som redovisas på de digitala träffarna.

Uppstartsmöte

 • 12 augusti – kl.18.00-19.00 (digitalt)

Internathelger

 • 20-22 september – fysiskt på Viskadalens Folkhögskola
 • 8-10 november – digitalt
 • 6-8 december – digitalt

Avslutningsmöte

 • Digitalt – datum och tid kommer under kursen.

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta vår deltagaradministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagning

Det finns inga formella förkrav. Men om du blir antagen till kursen, utgår vi från att du deltar aktivt i utbildningen.
Besked om antagning ges löpande.

Ekonomi

Deltagaren står för kost, logi, resor och eventuell litteratur.
Priser är per internat.

Paket – del i tvåbäddsrum 2 730 kr/person
Enkelrumstillägg 815 kr/person
Paket – Ej logi 1 690 kr/person

Information om vad som ingår i de olika paketen  HÄR

Finansiering

En folkhögskolekurs är alltid avgiftsfri men du behöver betala för kost och logi.
Det finns flera möjligheter att skaffa finansiering till våra politiska kurser om du inte själv har möjlighet från egen ficka.
Ställ frågan till din fackliga avdelning, din arbetarekommun eller ditt partidistrikt.
Om du inte får finansiering därifrån kan du också söka vårt eget stipendium ur Thage G Petersons stipendiefond som delas ut till några deltagare varje termin.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: Viskadalens Folkhögskola
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Avbokningsregler: Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Thage G Petersons Stipendiefond

Viskadalens Folkhögskola har instiftat Thage G Petersons Stipendiefond för att kunna stödja deltagare på våra politiska kurser som inte kan finansiera avgifter för mat och logi själva eller inte kunnat finansiera internatkostnaden genom den organisation där de är aktiva.
Läs mer och ansök om stipendium HÄR

Vi som jobbar med Bli en demokratikämpe!
Kursledare

Johan Sjölander

Verksamhetschef
Tankesmedjan Tiden