Grundutbildning för Regionala skyddsombud

Kursen vänder sig till dig som är regionalt skyddsombud – RSO – som är nyvald och/eller har haft uppdraget i max 1 år!
Vi tar upp ämnen som RSO-besök, bemötande och situationscenarier.

Syftet med utbildningen är att ge föda till egna tankar och underlag till gemensamma diskussioner som bidrar till individuell utveckling av uppdraget.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
17
februari 2025
Anmälan
Nästa kursstart:

24 mars 2025

Datum 2025:

24-25 mars

Ekonomi:

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 6 FML.

Medlemsorganisationen faktureras
4 000 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Regionala skyddsombud.

På kursen får du bland annat svar på frågor som

 • Vad ska ett RSO göra?
 • Hur aviserar vi besök och hur får vi tillträde till arbetsplatsen?
 • Hur påverkar arbetslivskriminalitet RSO uppdraget?

I kursen ingår

 • Rollen som regionalt skyddsombud.
 • Ställa krav och lägga skyddsstopp.
 • Bemötande – hur bör jag förhålla mig och hur bör jag agera i min roll.
 • Tillträde för RSO.
 • Arbetslivskriminalitet.

Efter kursen har du kunskap om

 • Vad RSO rollen innebär.
 • Hur du som RSO bör hantera olika scenarion gällande besök hos arbetsgivare.
 • Hur du aviserar, dokumenterar och följer upp besök.
 • Hur du kan gå tillväga för att värva medlemmar på ett RSO besök.
 • Hur du kan samverka med arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en skyddsorganisation, på arbetsplatsen / hos arbetsgivaren.
Kursdatum 2025 Sista ansökningsdag
• 24-25 mars • 17 februari

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Ekonomi

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 6 FML.
Medlemsorganisationen faktureras 4 000 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med frukost som serveras fram till klocka 09.30 i Restaurang Amelin och avslutar dag 2 cirka klockan 16.00

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Grundutbildning för Regionala Skyddsombud 2025

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Grundutbildning för Regionala Skyddsombud

Ladda ner