Grundutbildning för Huvudskyddsombud

Detta är en grundutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud och har genomfört BAM eller SAM.
Syftet med utbildningen är att ge föda till egna tankar och underlag till gemensamma diskussioner som bidrar till utveckling av uppdraget.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
3
mars 2025
Ansökan
Nästa kursstart:

7 april 2025

Kursdatum 2025:

7-9 april

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 6 000 kronor för kost, logi och material.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

På kursen får du bland annat svar på frågor som:

 • Hur kan HSO arbeta, för att på ett mer effektivt sätt samordna skyddsorganisationen, med målet att uppnå bättre resultat i arbetsmiljöarbetet?
 • Vilka roller och uppgifter finns i en skyddskommitté och hur ska arbetet läggas upp för att nå förändring i arbetsmiljöarbetet och ett bra resultat?

I kursen ingår:

 • Arbetsmiljölagen.
 • Rollen som HSO.
 • Ledarskap i rollen som huvudskyddsombud.
 • Konflikthantering, kommunikation och feedback.
 • Riskobservationer och hantering av dessa.
 • Arbetsmiljösamordning.

Efter kursen har du kunskap om:

 • Arbetsmiljölagen och HSO-rollen.
 • AML kapitel 6, §6a Begäran om åtgärd och §7 Skyddsstopp.
 • Att leda andra.
 • Hur ni kan utveckla skyddsorganisationen.
 • Roller och uppgifter i skyddskommittén.
 • Riskbedömningar.
 • Rehabilitering.
 • Hur du kan använda en aktivitetsplan för att nå dina mål i uppdraget.
Datum 2025 Sista ansökningsdag
• 7-9 april • 3 mars

Plats

Viskadalens Folkhögskola


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 6 000 kronor för kost, logi och material.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med frukost som serveras fram till klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Grundutbildning för Huvudskyddsombud 2025


Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Grundutbildning för Huvudskyddsombud

Ladda ner