Grundläggande ledarskap L1C

Distanskursen i grundläggande ledarskap riktar sig till dig från S i VGR och Halland som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
juni 2019
Nästa kursstart:

12 augusti 2019

Kurstid :

12 augusti 2019 - 12 juni 2020

Kursansvarig:

Sofia Bohlin

Anmälan:

Till arbetarekommun eller partidistirkt

Kursgård :

Viskadalens kursgård

Kursen innehåller 

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi & värderingar
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Viktigt att veta 

Kursen löper över ett år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns S-handledare från partidistrikten. Vi använder vår lärplattform för all kommunikation.

Kurstid & tidsåtgång 

Hösttermin 2019: 12 augusti – 20 december
Vårtermin 2020: 13 januari – 12 juni
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent. Efter fullföljd kurs ges intyg.

Internattillfällen 2019 – 2020 

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 21-22 september 2019
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 23-24 november 2019
Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 8-9 februari 2020
Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 9-10 maj 2020
Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader. Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälan 7 juni till skolan

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Grundläggande ledarskap L1C