Hot & Våld

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring hot och våld i arbetslivet. Hur kan parterna arbeta förebyggande för att minska risken att arbetstagarna blir utsatta för våld eller hot om våld från tredje part?

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
1
augusti 2024
Anmälan
Nästa kursstart:

3 september 2024

Datum 2024:

3-5 september

Ekonomi:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Kursledare:

Kattys Bengtsson

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamot, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, förtroendevald i vars uppdrag detta ingår samt chefer/arbetsledare.

På kursen får du bland annat svar på frågor som

 • Varför blir vi aggressiva och hur kan vi förebygga andras och egna aggressioner?
 • Vad är en kris?
 • Hur hanterar vi kriser på arbetsplatsen?
 • Vad är en risk och hur hanteras risker på arbetsplatsen?

I kursen ingår

 • Krishantering
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Information om: Riskbruk, skadligt bruk och missbruk.
 • Exempel på hur vi kan arbeta med mallar, checklistor och riskbedömningsmatris.
 • Ensamarbete (AFS 1982:3)

Efter kursen har du kunskap om

 • Varför det är viktigt att arbeta förebyggande.
 • Hur ni ska arbeta förebyggande.
 • Riskbedömning från flera perspektiv.
 • Hur en Krisplan kan se ut, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
Datum 2024 Sista ansökningsdag
• 3-5 september • 1 augusti

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Ekonomi

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med frukost som serveras fram till klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Hot & Våld 2024

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Hot & Våld

Ladda ner