De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar

– en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik

Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda.
Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har förändrats.
Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige spelar identitet, ras och kön stor roll i den politiska debatten och i den västerländska demokratin. Hur ska ideologier som liberalism och socialism, ideologier skapade i en annan tidsålder och under andra villkor, förhålla sig till denna nya samtid?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5
augusti 2019
Nästa kursstart:

12 augusti 2019

Studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

12 aug 2019 - 13 dec 2019

Internat:

13-15 sept, 11-13 okt, 29 nov-1 dec

Studieform:

Distansstudier

ALLMÄNT OM KURSEN:

 

Kursen går på distans och är uppdelad i tre tematiska block.

  • Det första blocket har fokus på ideologi och identitetspolitik
  • Det andra blocket är utgångspunkten frågan om ras och identitet i Sverige
  • Den sista blocket ägnas åt politiken och frågan om framtiden för frihet och jämlikhet.

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

 

Kurstid & tidsåtgång:

Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen:

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.

Internat 1, 13-15 september 2019

Internat 2, 11-13 oktober 2019

Internat 3, 29 november- 1 december  2019

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Antagning

Besked om antagning ges senast 26 juni 2019.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: a-folkhögskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.

Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:

Enkelrum 8.100 kr/pers

Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarekommun och om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med kursen:

 

Kursansvarig

Theodor Bjursell

Mobil: 073-804 42 44

theodor.bjursell@vsaf.nu

 

Kursledare

Adam Cwejman

Ledarskribent Göteborgs-Posten

 

Föreläsare på kursen

Ann-Sofie Hermansson

Ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse och var kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun fram 2018.

Klas Gustavsson

Forskare i Sociologi vid lunds Universitet

 

Tobias Hübinette

Fil dr i koreanologi och docent i interkulturell pedagogik.

Lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI), Karlstads universitet. Forskar om och verksam inom kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori.

 

Qaisar Mahmood

Författare och socionom. År 2012 utkom han med boken Jakten på svenskheten, där han skildrar en resa om 900 mil på motorcykel genom Sverige för att söka svenskheten och den svenska identiteten

 

 

 

 

 

 

Nyheter från De klassiska ideologierna i möte med samtidens utmaningar