Identitet och politik

– en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och identitetspolitik

Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda.
Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har förändrats.
Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige spelar identitet, ras och kön stor roll i den politiska debatten och i den västerländska demokratin. Hur ska ideologier som liberalism och socialism, ideologier skapade i en annan tidsålder och under andra villkor, förhålla sig till denna nya samtid?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
24
augusti 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

Datum för första seminariet: 10 september

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Studietakt:

Deltid 50%

"Internat" Digitalt:

10-12 september, 15-17 oktober & 3-5 december

Studieform:

Distansstudier

Stipendium

Inför höstens kurser blir det möjligt att ansöka om stipendium för dig som inte har möjlighet till annan finansiering. Stipendiet är behovsprövat och kommer att täcka internatkostnaden. Det gäller kurser som genomförs i samarbete med Tankesmedjan Tiden och AiP.

Om du vill få mer information om Stipendiet anmäler du ditt intresse genom att klicka på knappen Stipendium som du hittar i bilden längst upp på sidan..

Föreläsare

Sofia Appelgren grundare av Mitt Liv, entreprenör och ”mångfaldsstrateg”
Tobias Hübinette forskare vid stiftelsen Mångkulturellt centrum och docent i interkulturell pedagogik
Qaisar Mahmood samhällsvetare, socionom, pol.mag i statskunskap samt författare

Allmänt om kursen

Kursen går på distans och är uppdelad i tre tematiska block.

  • Det första blocket har fokus på ideologi och identitetspolitik
  • Det andra blocket är utgångspunkten frågan om ras och identitet i Sverige
  • Den sista blocket ägnas åt politiken och frågan om framtiden för frihet och jämlikhet.

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

Kurstid & tidsåtgång

16 augusti – 17 december 2021

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen (digitala)

  • 10-12 september
  • 15-17 oktober
  • 3-5 december

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Vi som jobbar med kursen:
Kursledare

Adam Cwejman

Politisk redaktör
Göteborgs-Posten

Kursledare

Ann-Sofie Hermansson

Känd Socialdemokrat och tidigare kommunstyrelsens ordförande i
Göteborgs Kommun.