Jämlikt bemötande

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendevald och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att man bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
16
oktober 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

16 november 2020

Kurstid:

16 - 17 november 2020

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendevald och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att man bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

  • Bemötande, gott bemötande – vad är det?
  • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande, skämt och jargong – min roll som handledare
  • Härskarteknik och bekräftarteknik
  • Normkritiskt tänkande
  • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
  • Vikten av språkbruk – vilka ordval använder vi?

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att man blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Kurstid:

16 – 17 november 2020

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

2000 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Anmälan görs via länken längst upp på sidan!
Sista anmälningsdag: 16 oktober 2020
Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Nyheter från Jämlikt bemötande