Jämlikt bemötande

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendevald och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att man bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

Kommer snart

Kursdatum:

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till handledare & förtroendevalda

Syfte:

Handledare möter många människor i sin roll som förtroendevald och kursledare.
I sin roll som handledare är det viktigt att man bemöter deltagarna likvärdigt oavsett kön eller bakgrund och med respekt. Kursen syftar till att ge handledare kunskap i vad jämlikt bemötande är och innebär för rollen som handledare.
Syftet är att de fackliga kurserna utvecklas så att de ännu bättre bidrar till jämställdhetsintegrering och mångfaldsarbete.

Innehåll:

  • Bemötande, gott bemötande – vad är det?
  • Skillnad på lika & likvärdigt bemötande, skämt och jargong – min roll som handledare
  • Härskarteknik och bekräftarteknik
  • Normkritiskt tänkande
  • Manligt kodade termer och tvåkönsnorm
  • Vikten av språkbruk – vilka ordval använder vi?

Kunskapsmål:

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper och ökad förståelse för bemötande och kommunikation utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att man blir medveten om att människor inte bara har olika makt beroende på kön utan att en persons förutsättningar beror på fler faktorer såsom etnicitet, funktionalitet, könsidentitet, sexualitet, ålder osv.

Datum:

  • 24-25 maj 2021

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

Anmälande organisation faktureras 3 000 kronor för kost, logi och material samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat.

Anmälan görs via länken längst upp på sidan!
Sista anmälningsdatum
  • 7 maj 2021
Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta: