Jämställdhet & politik

för arbetarrörelsen

Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet.
Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden.

Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap och problembild.
Det förutsätter en politisk målmedvetenhet och vilja att belysa olika politikområden ur ett jämställdhetsperspektiv och det förutsätter framför allt en förmåga att driva verkningsfull jämställdhetspolitik på alla plan i samhället.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

Hösten 2022

Kurstid:

1 mars - 31 augusti 2021

Kursträffar:

19-21 mars (digitalt), 28-30 maj (digitalt) och 27-29 augusti (internatträff om möjligt)

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

:

Vill du få ett mail när nästa anmälan öppnar?
Klicka på Intresseanmälan ovan.

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen arrangerar tillsammans med Tankesmedjan Tiden en kurs om praktisk jämställdhetspolitik. Kursen varvar förberedande och mellanliggande hemuppgifter med internat och/eller digitala kurstillfällen (beroende på hur rekommendationer och restriktioner ser ut under perioden). De mellanliggande uppgifterna utformas i samverkan mellan kursledning och kursansvarig.

Jämställdhet & politik för arbetarrörelsen riktar sig till de som har politiska eller fackliga förtroendeuppdrag, men också till andra aktiva inom arbetarrörelsen som är engagerade i jämställdhetsfrågan och vill lära sig mer om hur man kan arbeta med den politiskt.

Kurstid
Vårtermin 1 mars – 31 augusti 2021

Datum för kursträffar

 • 19-21 mars (Digitalt)
  Jämställdhetspolitikens grunder: utgångspunkter, begrepp och nulägesanalys
 • 28-30 maj (Digitalt)
  Jämställdhet i politikutveckling inom olika områden
 • 27-29 augusti (planerat som Internat – om Covid-19 tillåter)
  Jämställdhet i det politiska arbetet – att gå från ord till handling

Bakgrund
Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet och en grundbult i demokratibegreppet. Det är även en grundförutsättning för trygghet, också i ordets vida bemärkelse. Trygghet på arbetsmarknaden, på offentliga platser, i debatten, i sjukvården och när det gäller den personliga ekonomin i livets olika skeenden. Bara för att ta några exempel. Att skapa ett jämställt samhälle förutsätter en gemensam baskunskap och problembild. Det förutsätter en politisk målmedvetenhet och vilja att belysa olika politikområden ur ett jämställdhetsperspektiv och det förutsätter framför allt en förmåga att driva verkningsfull jämställdhetspolitik på alla plan i samhället.

Syfte
Att förbättra arbetarrörelsens arbete med att inom alla relevanta politikområden stärka jämställdheten.

Mål

 • Att genomföra en unik och högkvalitativ utbildning med fokus på jämställdhetsperspektiv i just politikutvecklingen.

Innehåll
Jämställdhet & politik för arbetarrörelsen ger en baskunskap om begrepp som jämställdhet och genus, men framför allt belyser vi olika sakpolitiska områden ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi går igenom hur kursdeltagarna kan arbeta aktivt i sina dagliga värv för att driva en politik eller förhandla avtal som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, i landet men också i regionen, i kommunen eller fackföreningsrörelsen.

Föreläsare på kursen

 • Heléne Fritzon
 • Mikael Damberg
 • Therese Guovelin
 • Jytte Guteland
 • Ardalan Shekarabi
 • Annika Strandhäll
 • Carina Ohlsson
 • Josefine Helleday
 • Fredrik Lundh Sammeli
 • Åsa Westlund
 • Karin Sundin
 • Magnus Nilsson
 • Liselott Vahermägi

Kostnad
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension (kost och logi) under internatet (1 helg). Ni betalar först efter internatträffen – om den genomförs.

Enkelrum 3 245 kr/person
Del i tvåbäddsrum 2 715 kr/person
Vi som jobbar med Jämställd & Politik
Kursansvarig

Liselott Vahermägi

Ledarskapskonsult, VD och grundare av Leda20 samt mångårig erfarenhet som förtroendevald inom Socialdemokraterna.

Kursansvarig

Maria Arkeby

Biträdande verksamhetschef
Tankesmedjan Tiden