Jämställdhetsansvariga - Aktiva åtgärder

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå. Syftet är att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut. Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
29
oktober 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

22 november 2021

Kurstid:

22-24 november 2021

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

Syfte:

Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut.
Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Innehåll:

  • Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
  • Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
  • Vilka olika verktyg finns
  • Normkritiskt tänkande

Kunskapsmål:

Att se det viktiga jämställdhet och mångfaldsarbetet i sin egen vardag och uppdrag. Deltagarna ska få förståelse för vad jämställdhetsarbete är och få kunskap och verktyg till att driva jämställdhet och mångfaldsarbetet framåt.

Datum:

  • 22-24 november 2021

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men anmälande organisation faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat.

Sista anmälningsdatum
  • 29 oktober 2021

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta: