Jämställdhetsansvariga

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå. Syftet är att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut. Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
20
mars 2019
Nästa kursstart:

1 april 2019

Kurstid:

1-3 april 2019

Kursansvarig:

Katarina Bosetti Kristoffersson

Målgrupp:

Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb- och avdelnings/region-nivå

Syfte:

Att ge den som ansvarar för jämställdhet och mångfaldsarbetet kunskap och verktyg i hur lagstiftningen ser ut.
Öka kunskapen om hur olika normer och strukturer påverkar arbetsmiljö och värdering av arbetet

Innehåll:

Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
Hur kan en arbeta med förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan?
Vilka olika verktyg finns
Normkritiskt tänkande

Kunskapsmål:

Att se det viktiga jämställdhet och mångfaldsarbetet i sin egen vardag och uppdrag. Deltagarna ska få förståelse för vad jämställdhetsarbete är och få kunskap och verktyg till driva jämställdhet och mångfaldsarbetet framåt.

Kurstid:

1-3 april 2019

Plats:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

3700 kronor/person
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnader.

Sista anmälningsdag: 20 mars 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Katarina Bosetti Kristoffersson
katarina.kristoffersson@vsaf.nu
073-3295348

Nyheter från Jämställdhetsansvariga