"Hur är det jämställt, egentligen?"

– lokal jämställdhetspolitik för arbetarrörelsen

Är du kommunpolitiskt aktiv och vill öka jämställdheten i din kommun? Då är det här kursen för dig!

Kursledare är Maria Arkeby, utgivare på Tankesmedjan Tiden och Nina Unesi, förbundssekreterare S-Kvinnor.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Anmälan stängd
Nästa kursstart:

Kurs pågår

Kurstid:

9 januari - 16 juni 2023

Kursfart:

Halvfart (50%)

Kostnad:

Kursen är digital vilket gör den kostnadsfri för alla deltagare.

Jämställdhet är inte ett isolerat politikområde. Utmaningarna skär genom hela samhällsstrukturen; hemmet, skolan, rättssystemet, arbetsmarknaden. Frågan måste alltid ställas; vilket är jämställdhetsperspektivet på just det här politikområdet och hur kan vi sätta upp konkreta mål lokalt för att hantera det? Hur kan du som kommunpolitiker arbeta för att bidra till att de här målen uppfylls?

Tankesmedjan Tiden och S-kvinnor har tagit fram en handbok för att göra det lättare att bedriva praktisk och ambitiös jämställdhetspolitik i hela landet och den ligger till grund för den här kursen. Handboken baseras på de sex jämställdhetspolitiska delmålen, vilket innebär att kursen främst kommer att handla om:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Vi kommer att varva spännande föreläsningar med öppna och livliga diskussioner.

Bildningssamordnare

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, Tankesmedjan Tiden och Aktuellt i Politiken.

Syfte

Jämställdhet är ett område som ständigt måste utforskas, utvecklas och folkbildas kring. Kursen syftar till att fördjupa arbetarrörelsens kunskap och vilja till utveckling inom jämställdhetsområdet, främst på kommunal nivå.

Undervisning och examination

Undervisningen är uppdelad i tre block, sker på distans med hemuppgifter och inlämningar samt med tre helgseminarier via Zoom-verktyget.
Undervisningen mixas med föreläsningar, grupparbeten, övningar, inläsning och enskilda arbeten.

Examination leder till godkänd/icke godkänd på kursen. För att bli godkänd på kursen ska kursdeltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll, vara aktivt deltagande på minst två av tre helgträffar.
Har deltagaren missat en helgträff finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade helgträffen.

Förutom att genomföra helgträff och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in.
Kursdeltagaren har upp till sex månader efter kursavslutning på sig att komplettera för att bli godkänd.

Kurstid och studiefart

Kursen startar den 9 januari och avslutas den 16 juni 2023.
Kursen motsvarar studier på halvfart (50%).
Varje helgträff beräknas till 13-19 studietimmar, studieträffar till 2 timmar och kursuppgifter på distans till 4-6 timmar per vecka.

Kursblock 1
Helgträff zoom 18-19 februari

Kursblock 2
Helgträff zoom 22-23 april

Kursblock 3
Helgträff zoom 3-4 juni

Kursen är helt digital och därmed tillkommer inga kostnader för resor eller uppehälle, vilket gör den kostnadsfri för alla deltagare.

Målgrupp

Medlemmar i det Socialdemokratiska partiet och andra som ställer sig bakom arbetarrörelsens värderingar.

Sista anmälningsdag 19 januari.

Kursansvarig

Rasmus Andersson

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 26
rasmus.andersson@vsaf.nu