KF-grupp Varberg 2020

Distanskursen som riktar sig till ledamöter i Varbergs socialdemokratiska fullmäktigegrupp.

Kursen löper under 1 termin på halvfart och är uppdelad i 2 block med var sitt internat och kursuppgifter för hemarbete.

Snabbfakta

Studietakt:

Deltid 50%

Kurstid:

2020-08-17 - 2020-12-18

Internat 1:

2-3 oktober

Internat 2:

27-28 november

Studieform:

Distansstudier

Kostnad:

1 500 kr

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kursen syftar till att stärka medlemmarna i S-fullmäktigegrupp i Varberg, till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Målet är att bidra till personlig utveckling, ökad trygghet och kunskap i rollen som förtroendevald.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december
Kursen motsvarar studier på halvfart (50 %). Varje internat beräknas till 16 studietimmar och kursuppgifter på distans till 4-6 timmar per vecka.

INTERNATTILLFÄLLE:

Internat 1: 2-3 oktober
Kommunal ekonomi och organisation

Internat 2: 27-28 november
Retorik och kommunikation

INNEHÅLL:

  • Grupputveckling
  • Retorik
  • Kommunikation
  • Kommunal ekonomi och organisation

MÅL:

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

  • kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag
  • ha förståelse för sin roll i gruppen och hur grupper utvecklas
  • fått verktyg i retorik och politisk kommunikation
  • ha förståelse för kommunal ekonomi och organisation samt sitt ansvar som förtroendevald
  • fått verktyg och förståelse för hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt politiska arbete

INTYG/BEHÖRIGHET:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.

För att få godkänt på kursen och till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll, varav aktivt deltagande på 1 av 2 internat. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderätt se: Studeranderättslig standard

Kostnad: 1 500 kr (kost, logi och kurslitteratur)