KF-kurs Varberg

Distanskursen riktar sig till dig som är medlem i KF(S)- gruppen i Varberg. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledare. Distanskursen syftar till att bidra till personlig utveckling i ditt politiska ledarskap, erfarenhetsutbyte & nätverkande. Målet är att bidra till personlig utveckling, ökad trygghet och kunskap i det politiska ledarskapet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
14
december 2018
Nästa kursstart:

7 januari 2019

Kurstid :

7 januari - 14 juni 2019

Studieform:

Distanskurs

Kursansvarig:

Ulf Dahlberg

Kostnad:

1500 kr/termin

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

  • Grupputveckling
  • Oppositionspolitik
  • Den socialdemokratiska ledaridén
  • Organisation ur ett jämställdhetsperspektiv

De mellanliggande processerna är utformade som stöd för ditt politiska uppdrag.

Kurstid & tidsåtgång

Kurstiden för vårterminen 2019 är 7 januari – 14 juni

Kursen motsvarar studier på 50 procent. Varje internat beräknas till 16 timmar.
Övrigt arbete för deltagarna beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen 2019

Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen utanför Borås.

Internat 1, 1-2 februari    Grupputveckling

Internat 2, 26-27 april      Oppositionsrollen

Intyg

Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid & innehåll.

Viktigt att veta

Kursen genomförs under en termin med två obligatoriska internat. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande kursuppgifter mellan internaten. Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor

För mer information och frågor om Kf-kurs Varberg, kontakta Ulf Dahlberg

Tfn: 0709-140800
E-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Kursmaterial

Nyheter från KF-kurs Varberg