Klimatpolitik i teori & praktik

Klimatet är vår tids viktigaste fråga. Men den är komplex. Vad innebär den gröna industriella revolutionen och hur ser vi till att alla kan vara med och bidra utifrån egna förutsättningar? Den här kursen kommer att behandla klimatfrågan utifrån en mängd olika aspekter. Den kommer att varva ren kunskap med utmanande diskussioner med bäring på en framtida klimatpolitik inom arbetarrörelsen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd
Nästa kursstart:

Kurs pågår

Kurstid:

14 augusti - 15 december 2023

studietakt:

Halvfart 50%

Studieform:

Digitala distansstudier

Kursledare:

Martin Rynoson

Kursansvarig:

Theodor Bjursell

Allmänt om kursen

Hur ser vi till att bygga en verklighetsförankrad klimatpolitik som är rättvis och där alla kan vara med och bidra till omställningen? Vad innebär det för energi- och bränsleförsörjningen i Sverige och hur stor roll behöver staten spela för att påverka marknaden att ställa om? Hur bråttom är det och vilken roll spelar Sverige på den globala klimatarenan?

Det är några av aspekterna av klimatfrågan som kommer att tas upp i denna kurs.

Distanskursen Klimatpolitik i teori och praktik löper över en termin, med studier på halvfart.

Bildningsanordnare

Tankesmedjan Tiden och AiP tillsammans med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Syfte

Kursen syftar till att ge ökad förståelse för hur klimatförändringarna sker, hur dessa förändringar påverkar människan samt vilka politiska processer och verktyg som kan användas för att motverka en uppvärmning av jorden.

Undervisning och examination

Undervisningen är uppdelad i tre tematiska block med tre digitala undervisningshelger samt två kursuppgifter att göra på distans i varje block. Undervisningen består av en blandning av föreläsningar varvat med grupparbete och övningar. För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 75% av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre kurshelger där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat en kurshelg finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar den missade helgen. Förutom att genomföra kurshelger och kursuppgifter ska även utvärdering och ett deltagarkort lämnas in.

Kurstid & tidsåtgång

14 augusti – 15 december 2023
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Det innebär 10 timmars studier/vecka i genomsnitt.

Kursblock

Uppstart (obligatorisk)

23 augusti kl. 18:00-18:45

Kursblock 1, (obligatorisk)
Tema: Klimatfrågan som vetenskap och IPCC:s arbete.
Förberedande kursuppgift.
Kurshelg 1: digitalt via Zoom 8-10 september
Kursuppgift 1.

Kursblock 2,
Tema
: Klimatpolitiska sakområden
Kursuppgift 2
Kurshelg 2, digitalt via Zoom 20-22 oktober
Kursuppgift 3

Kursblock 3,
Tema: Klimatpolitik på EU-nivå
Kursuppgift 4
Kurshelg 3, digitalt via Zoom 17-19 november

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Antagning

Krav för antagning är att du är medlem i någon av Arbetarrörelsens organisationer.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan
  • Kan delta på alla helgträffarna

Vid antagning eftersträvas jämn könsfördelning, kulturell och etnisk mångfald samt blandade åldrar och erfarenheter.
Besked om antagning ges löpande.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Vi som jobbar med Klimatpolitik i teori & praktik
Kursledare

Martin Rynoson

Analyschef för
Tankesmedjan Tiden
och opinionsredaktör för
Aktuellt i Politiken

Kursansvarig

Theodor Bjursell

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 25
theodor.bjursell@vsaf.nu