Pedagogisk vidareutbildning

Utbildningen vänder sig till deltagare från hela Sverige.

Förkunskaper:
Pedagogisk grundutbildning

Du har varit verksam som handledare och genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
4
november 2022
Anmälan
Nästa kursstart:

5 december 2022

anmälan:

Anmälan sker löpande

Kurstillfälle:

5-7 december 2022 samt 31 januari-1 februari 2023

Kursansvarig:

Leif Edvardsson och Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Fackliga handledare

Innehåll

Under utbildningen behandlas bland annat ämnen som metoder och verktyg, hur normer och värderingar påverkar mitt handledarskap. Tid är avsatt för erfarenhetsutbyte.

Kurstillfälle

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i Restaurang Amelin och avslutar dag 3 klockan 16.00.
Tider för kurstillfälle 2 får du vid vår första träff – 5-7 december 2022.

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad

Anmälande organisation faktureras 7 000 kronor för kost, logi och material. Medlemsorganisation i VSAF får 1 000 kronor rabatt och faktureras 6 000 kronor för kost, logi och material.
Anmälande organisation löser också förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Anmälan förs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta: