Pedagogisk vidareutbildning

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
29
november 2019
Ansökan
Nästa kursstart:

13 januari 2020

Kurstillfälle:

13-15 januari 2020 och 3-4 mars 2020

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

INNEHÅLL

  • Hur möta människor i bildningssituationer
  • Metoder och verktyg
  • Normer och värderingar
  • Fördjupning lärstilar
  • Erfarenhetsutbyte

MÅL

  • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
  • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
  • att möta människor i bildningssituationer
  • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

SYFTE

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

DATUM

  • 13 – 15 januari 2020 och 3-4 mars 2020

Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 första dagen och avslutar sista dagen cirka klockan 16.00

PLATS

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

KOSTNAD

Anmälande organisation faktureras 4 000 kronor samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

HANDLEDARLAG

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Sista anmälningsdag: 29 november 2019

 


Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

 

Nyheter från Pedagogisk vidareutbildning