Pedagogisk vidareutbildning

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
29
november 2019
Ansökan
Nästa kursstart:

13 januari 2020

Kurstid:

13-15 januari 2020

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till fackliga handledare/cirkelledare som har varit verksamma i minst ett (1) år och som har genomfört minst fyra (4) utbildningar.

Innehåll:

  • Hur möta människor i bildningssituationer
  • Metoder och verktyg
  • Normer och värderingar
  • Fördjupning lärstilar
  • Erfarenhetsutbyte

Mål:

  • att göra handledarrollen till sitt bli/vara
  • att skapa fördjupade kunskaper och insikter i normers påverkan
  • att möta människor i bildningssituationer
  • att tillsammans med andra växa och utvecklas som handledare

Syfte:

Utveckla mitt pedagogiska och metodiska handledarskap

Datum:

13 – 15 januari 2020
Kursen genomförs som internat och vi börjar med kaffe klockan 09.30 den 13 januari och avslutar den 15 januari cirka klockan 16.00

Plats: 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: 

Anmälande organisation faktureras 3 600 kronor  samt står för förlorad arbetsförtjänst och resor.

Handledarlag:

Leif Edvardsson, ABF Västra Götaland
Ann-Charlotte Hernborg, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Sista anmälningsdag: 29 november 2019

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Leif Edvardsson
070-240 38 84
leif.edvardsson@abf.se

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

Nyheter från Pedagogisk vidareutbildning