Polispreparandutbildning

Polispreparandutbildningen vänder sig till dig som vill bli polis, som är behörig att söka till polisutbildningen och som vill göra ditt yttersta för att förbereda dig väl inför antagningsprocessen och polisyrket.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd
Intresseanmälan
Nästa kursstart:

Våren 2024 - anmäl intresse

Kurstid:

9 januari - 9 juni 2023

Kurslängd:

22 veckor

Studietakt:

Helfart 100%, utbildningen genomförs på plats

Antagningskrav:

Du har fyllt 18 år, har en gymnasieexamen eller motsvarande samt den grundläggande och särskilda behörighet som krävs för att söka till polisprogrammet

Kostnad grundutlägg:

2 150 kr (specifikation - se länk "Grundutlägg Polispreparand vt 2023" längst ned på sidan)

Studiestöd från CSN:

Utbildningen är en eftergymnasial yrkeskurs som är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 18 år.

Vill du få ett mail när nästa anmälan öppnar?
Klicka på Intresseanmälan ovan.

I samarbete med

 

 

I utbildningen ingår;

 • Polismyndigheten i Region Väst bidrar med inspirerande föreläsare, studiebesök och övningar som ger dig en god inblick i vad polisyrket innebär och kännedom om polisens arbetsmetoder.
 • En personlig utveckling. Utifrån polisens kompetensprofil för nya poliser kommer du att utmanas och stärkas tillsammans med dina kurskamrater.
 • Fysisk allroundträning med personlig coachning hjälper dig att blir mer redo för fystesterna vid antagningstillfället.
 • Ökad kunskap inom ämnen som juridik, kriminologi, psykologi, samhällskunskap, svenska och kommunikation.
 • UGL- utbildning, du får handledning och utbildning i ledarskap. 

Pedagogisk ide

I undervisningen integreras kontinuerligt  teoretiska och praktiska moment. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är lärgruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen.
Kursplanen är utformad för att på bästa möjliga sätt förbereda dig inför antagningen till polisutbildningen.

En genomförd Polispreparandutbildning ger ingen platsgaranti på Polisprogrammet, men siktar på att optimera dina chanser att komma in och gör dig mer förberedd att klara programmets olika moment.

Ämnen

 • Polisbesök
  Vi möter yrkesverksamma poliser från t ex ingripande verksamheten, narkotikaspan, utredare, förhandlare, förhörsledare, m.fl.
 • Studiebesök
  Vi gör studiebesök inom olika polisiära verksamheter som t.ex. polisrytteri, sjöpolis m.fl.
 • Ledarskap
  Träning i ledarskap och förståelse för hur en grupp fungerar och samarbetar effektivt.
 • Kommunikation
  Utveckla din kommunikativa förmåga genom att träna på kroppsspråk, konflikthantering, förhörsteknik, förhandling, retorik och rapport/protokollskrivning.
 • Demokrati och rättssystem
  Genomgång av rättsprinciper och rättssystem samt demokratins grunder och dess historia.
 • Brott och straff
  Introduktion till kriminologi och juridik; teori om orsaker till brott, påföljdens funktion samt juridik kopplad till polisens arbetsuppgifter.
 • Psykologi
  Ett ämne som gör dig bättre på att förstå dig själv och andra. Här ingår också kunskap kring stress- och krishantering, kunskap om psykisk ohälsa mm
 • Etik och värdegrund
  Reflektera, diskutera och ta ställning i etiska och existentiella frågor du möter som tjänstgörande polis. Här ingår också norm-medvetenhet och kunskap om HBTQ-frågor
 • Problembaserat lärande
  I likhet med polisprogrammet vill vi träna de studerande i att tillämpa sina kunskaper i olika praktiska övningar som t.ex. case där de studerande får träna på samarbete och nya färdigheter inom konflikthantering, juridik mm.
 • Fysisk träning
  Coachning och träning i grupp med fokus på uthållighet, styrka och rörlighet utifrån Rekryteringsmyndighetens fystester, inkl simtest.

Övningar och träning i förberedelse inför rekryteringsmyndighetens tester ingår kontinuerligt.

På utbildningen används den digitala lärplattformen Ping Pong. För att kunna tillgodose dig kursen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till dator alternativt en skrivplatta

KURSPLAN: Polispreparand kursplan 2023


ANSÖ
KAN
Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor. Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör har hanterat ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.


ANTAGNINGSKRAV
Du är välkommen att söka till Polispreparandutbildningen om du har fyllt 18 år, har en gymnasieexamen eller motsvarande samt den grundläggande och särskilda behörighet som krävs för att söka till polisprogrammet.

Du kan läsa mer om behörigheterna och andra antagningskrav för att kunna bli polis på polisens hemsida – Bli Polis


ANTAGNINGSPROCESS
Vi antar löpande
, arbetslaget för utbildningen går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter kursens ansökningskriterier.
Arbetslaget intervjuar alla sökanden (personligen eller digitalt), enskilt och/eller i grupp för att förvissa sig att de sökande kan tillgodogöra sig utbildningen. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen. Arbetslaget antar deltagare i samråd med rektor.


FR
ÅNVAROREGLER
Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i PingPong. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (Försäkringskassan). Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också meddelas till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i PingPong.


INTYG/BEHÖ
RIGHET
Intyg utfärdas vid kursavslut, efter att samtliga moment i kursen är godkända.


PRAKTISKT/FINANSIERING
CSN: CSN

Utbildningen är en eftergymnasial yrkeskurs som är studiemedelsberättigad för dig som fyllt 18 år.

InternatinformationAtt bo på internat (gällande kostnad för internat, klicka på länken Att bo på internat för att komma till den sidan – där finns information om kostnader för gällande läsår)

Studeranderätt: Studeranderättslig standard

Grundutlägg: Grundutlägg Polispreparand VT 2023