Psykosocial kurs steg 1-4

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i fyra steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga.

Kurserna är även öppna för andra förtroendevalda.

Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser.

Man kan söka till alla fyra stegen samtidigt men det går även att söka stegen var för sig. Dock måste du gå kurserna i ordning från steg 1 till steg 4.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan
sker löpande
Ansökan
Nästa kursstart:

Se datum på de olika stegen.

Sista Anmälningsdag:

Se datum på de olika stegen.

Steg 1 - 2023:

21-22 februari

Steg 2 - 2023:

18-19 april

Steg 3 - 2023:

23-24 maj

Steg 4 - 2023:

12-13 september

Steg 4 - 2022:

13-14 september 2022

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 3 000 kronor per steg, alternativt 11 000 kronor för alla fyra kurserna om du anmäler dig till alla samtidigt.

Kurstillfällen 2022

 • Steg 4 – 2022
  13-14 september

Kurstillfällen 2023
Varje steg kan sökas separat eller som grupp.

 • Steg 1 – 2023
  21-22 februari (sista ansökningsdag 20 januari)
 • Steg 2 – 2023
  18-19 april (sista ansökningsdag 17 mars)
 • Steg 3 – 2023
  23-24 maj (sista ansökningsdag 21 april)
 • Steg 4 – 2023
  12-13 september (sista ansökningsdag 11 augusti)

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in.
Kontakta Ann-Charlotte Hernborg för information

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?
– Vi är olika och har olika beteenden
– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering
– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen
– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering – fördjupning
– Kommunikation – Aktivt lyssnande
– Personlig styrka – alkohol och droger

Steg 4

– Det svåra samtalet
– Coachande dialog
– Verktyg för konflikthantering

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 3 000 kronor per steg, alternativt 11 000 kronor för alla fyra kurserna om du anmäler dig till alla samtidigt.

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar med kaffe och fralla 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Psykosocial kurs steg 1-4

Ladda ner