Psykosocial kurs steg 1-4

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i fyra steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga.

Kurserna är även öppna för andra förtroendevalda.

Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser.

Man kan söka till alla fyra stegen samtidigt men det går även att söka stegen var för sig. Dock måste du gå kurserna i ordning från steg 1 till steg 4.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan
sker löpande
Ansökan
Nästa kursstart:

Se datum på de olika stegen.

Sista Anmälningsdag:

5 veckor innan kursstart

Steg 2:

26-27 april 2022

Steg 3:

31 maj - 1 juni 2022

Steg 4:

13-14 september 2022

 • Steg 1 – 2022
  22-23 februari
 • Steg 2 – 2022
  26-27 april
 • Steg 3 – 2022
  31 maj – 1 juni
 • Steg 4 – 2022
  13-14 september

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in.
Kontakta Ann-Charlotte Hernborg för information

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?
– Vi är olika och har olika beteenden
– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering
– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen
– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering – fördjupning
– Kommunikation – Aktivt lyssnande
– Personlig styrka – alkohol och droger

Steg 4

– Det svåra samtalet
– Coachande dialog
– Verktyg för konflikthantering

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 kr/kurs alt 8 000 kr för alla fyra kurserna.
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, material, förlorad arbetsförtjänst och resor.

AvbokningsreglerAvbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar med kaffe och fralla 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Psykosocial kurs steg 1-4

Ladda ner