Psykosocial kurs steg 1-4

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans psykosocial kurs i fyra steg. Kurserna riktar sig fram för allt till skyddsombud men är öppen även för andra förtroendevalda.

Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade som en distansutbildning, utan ges som ”egna” kurser.

Man kan söka till alla fyra stegen samtidigt men det går även att söka stegen var för sig.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
28
februari 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

25 februari 2020

Sista Anmälningsdag:

5 veckor innan kursstart

Steg 1 - 2020:

25-26 februari och 24-25 mars

Steg 2 - 2020:

21-22 april och 2-3 juni

Steg 3 - 2020:

1-2 september och 15-16 september

Steg 4 - 2020:

28-29 april, 22-23 september, 20-21 oktober och 10-11 november

Kurstillfällen 2020:

Steg 1 – 2020
  • 25-26 februari (Ansökan stängd)
  • 24-25 mars (endast ett fåtal platser kvar)
Steg 2 – 2020
  • 21-22 april (fullbokad. Ansökan stängd)
  • 2-3 juni
Steg 3 – 2020
  • 1-2 september
  • 15-16 september (fullbokad. Ansökan stängd)
Steg 4 – 2020
  • 28-29 april (fullbokad. Ansökan stängd)
  • 22-23 september (endast ett fåtal platser kvar)
  • 20-21 oktober (fullbokad. Ansökan stängd)
  • 10-11 november

Om behov finns kommer fler psykosociala kurser bokas in.
Psykosocial Kurs steg 4 – fler tillfällen bokas in vid behov, för dig som redan gått steg 1-3.
Kontakta Ann-Charlotte Hernborg för information

 

Kursernas innehåll:

Steg 1

– Hur man får en arbetsplats att fungera socialt?
– Vi är olika och har olika beteenden
– Vad säger lagen?

Steg 2

– Stress och stresshantering
– Konflikthantering/ kommunikation på arbetsplatsen
– Härskarteknik

Steg 3

– Konflikthantering – fördjupning
– Kommunikation – Svåra samtal
– Personlig styrka – alkohol och droger

Steg 4

– Det svåra samtalet – fördjupning
– Coachande dialog
– Att mötas i krissituationer

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

Kostnaden för kost, logi och material är 2 500 kr/kurs alt 8 000 kr för alla fyra kurserna.
Arbetsgivaren står för kostnaden för kost, logi, material, förlorad arbetsförtjänst och resor.

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat.
Kurserna startar med kaffe och fralla 9.30 (dag 1) och avslutas ca 16.00 (dag 2)

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Nyheter från Psykosocial kurs steg 1-4