Reflekterande Skrivande

Det finns få platser i vårt samhälle där vi kan lyssna till oss själva på djupet.

Att skriva kan hjälpa oss att bli mer medvetna om hur vi mår och vad behöver vi för att må bättre. Kursen vänder sig till dig som varit utsatt för någon typ av våld.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
16
juni 2024
Anmälan
Nästa kursstart:

12 augusti 2024

Kurstid:

12 augusti - 13 december 2024

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri och är digital

Antagningskrav:

"Personligt brev". Skriv några rader om dig själv, max 1 st A4-sida. Ska bifogas vid ansökan.

Datum för träffar:

Se datum här under

Tid för träffar:

Onsdagar kl. 13.00 - 16.00

I denna kurs utforskar vi det reflekterande skrivandet och lär oss olika verktyg när vi skriver i självutforskande syfte.
Reflekterande skrivande är en metod utvecklad av Freezonen, kvinno-, tjej- och brottsofferjour som bygger på flera års kurser och samtal med våldsutsatta.

Vi lär oss att skriva oss igenom och ur, genom livshändelser som har drabbat oss på djupet. Vi går igenom hur vi kan sätta samman det som kan kännas fragmenterat och därefter kunna se på våra livsberättelse utifrån olika perspektiv med målet att uppnå ett bättre mående. Kursen är ingen traumabearbetning utan en medveten resa inåt på egen hand med erfarna kursledare.

Det finns inga krav på förkunskaper. Kursen riktar sig både till dig som har stor erfarenhet av skrivandet och till dig som inte skrivit en rad sedan skoltiden.
Kursen är inte en skrivkurs med fokus på att utveckla ditt skrivande. En viktig del i kursen är också att du som deltagare lär dig att jobba vidare med din utvecklig på egen hand.

Detta är kursen för dig som

 • har erfarenhet av att vara utfryst, mobbad, förminskad eller har haft en destruktiv relation, familjesituation och varit drabbat på olika sätt.
 • vet att du bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande.
 • vill vara mer i kontakt med en djupare sida av dig själv, din historia och ditt välbefinnande.
 • i viss mån har bearbetat det som har hänt men vill jobba vidare med ditt välmående.
 • är nyfiken på andra människors livsberättelser och vill vara en aktiv del av dessa genom kursen.

Praktiskt om kursen

Kursen ges på halvfart på distans med 8 digitala träffar och sträcker sig över en termin.
På träffarna lägger vi stor vikt på att samtala kring skrivprocessen och hur vi tar hand om oss i denna på bästa sätt.

Kurstid:

12 augusti – 13 december 2024

Träffar

Alla träffar sker via Google Meet onsdagar kl. 13.00-16.00
Förberedande uppgift skickas ut 13 augusti.

 • 21 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 27 november
 • 11 december

Kostnad

Kursen är kostnadsfri och är digital.

Praktiskt/finansiering

CSN: Kursen berättigar till studiemedel för studier på halvfart (50%), gymnasienivå. Läs mer här.

Ansökan

Antagningskrav:
”Personligt brev”. Skriv några rader om dig själv, max 1 st A4-sida.
OBS! Ska bifogas vid ansökan.

Sista ansökningsdag

 • 16 juni 2024

Information ang. skyddad identitet

Vi har noggranna rutiner för att hantera personer med skyddad identitet.

Kursledare

Susanna Udvardi & My Selim från Freezonen, kvinno-, tjej- och brottsofferjour.