Att vinna politiska debatter – Retorik för arbetarrörelsen

Valet närmar sig och då behöver vi vässa våra argument och vår retorik.

Hur kan jag bli en bättre talare? Och hur blir jag säkrare i mitt framträdande?
Vad har de goda talarna gemensamt?
Hur bemöter vi motstånd i politiska debatter?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
24
augusti 2021
Nästa kursstart:

Datum för första seminariet: 3 september

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Deltid 50%

"Internat" - digitalt:

3-5 september

Internat:

8-10 oktober & 26-28 november

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och ev. litteratur

Stipendium

Inför höstens kurser blir det möjligt att ansöka om stipendium för dig som inte har möjlighet till annan finansiering. Stipendiet är behovsprövat och kommer att täcka internatkostnaden. Det gäller kurser som genomförs i samarbete med Tankesmedjan Tiden och AiP.

Om du vill få mer information om Stipendiet anmäler du ditt intresse genom att klicka på knappen Stipendium som du hittar i bilden längst upp på sidan.

Föreläsare

Lawen Redar socialdemokratisk politiker och riksdagsledamot. Ordinarie ledamot i kulturutskottet och EU-nämnden.
Göran Färm socialdemokratisk politiker med engagemang i bland annat EU-politik. Han har deltagit i flera statliga utredningar och skrivit flera politiska böcker.

Allmänt om kursen

Hur anpassar jag budskap och tonalitet efter det motstånd jag möter? Vid medlemsmötet, när jag knackar dörr eller i politiska debatter?
För att innehållet ska bära kraft så måste vi kunna nå ut med våra budskap. Och vi behöver bli mer medvetna om vilka signaler vi sänder ut. Och vilka vi vill nå.

Alla kan bli bättre kommunikatörer.

Kurstid & tidsåtgång

16 augusti – 17 december 2021
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar.
Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

  • 3-5 september (Digitalt)
  • 8-10 oktober
  • 26-28 november

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och ev. litteratur.
Helpension totalt 2 helger:

Enkelrum 6 780 kr/person
Del i tvåbäddsrum 5 680 kr/person
Kan tillkomma kostnad för eventuell litteratur.
vi som jobbar med Att vinna politiska debatter - Retorik för arbetarrörelsen
Kursledare

Annmarie Kastrup

Retorik– och presentationstränare