Regiongrupp (S) Halland 2018-2019 (halvfart)

En distanskurs som riktar sig till gruppledare som ingår i regiongruppen för socialdemokraterna i Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll. Kursen löper under 1 år på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 block med varsitt internat och kursuppgifter för hemarbete.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
2
november 2018
Nästa kursstart:

5 november 2018

Studieform:

Distanskurs

Plats för internat:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad:

1500 kr/termin

Kurstid:

5 november 2018 - 13 december 2019

Undervisning och examination
Undervisningen är uppdelad i fyra block med ett internat och ett antal kursuppgifter att göra på distans i varje block. Undervisningen består av en blandning av  föreläsningar varvat med grupparbete och övningar. Under hela kursen får deltagarna stöd och feedback från kursens certifierade handledare. För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på tre av fyra internat. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Förutom att genomföra internat och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in.

Mål
Efter avslutad kurs ska deltagarna:
– kunna företräda sig själv och Socialdemokraterna i ett förtroendeuppdrag.
– ha förståelse för sin roll i gruppen och sitt ansvar som förtroendevald.
– ha förståelse för den egna organisationens kultur.

  • kunna relatera till vår politik, organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • fått verktyg och ökad insikt i hur Socialdemokraterna praktiskt använder sina värderingar och människosyn i sitt ledarskap.

Kurstid och studiefart
Höstterminen 2018: 5 november – 21 december
Vårterminen 2019: 7 januari – 14 juni
Höstterminen 2019: 12 augusti – 13 december
Med vinteruppehåll 24 december — 4 januari och sommaruppehåll 17 juni — 9 augusti
Kursen motsvarar studier på halvfart (50 %). Varje internat beräknas till 16 studietimmar och kursuppgifter på distans till 4-6 timmar per vecka. 

Kursblock
Kursblock 1, 19/11-18 — 21/12-18
Tema: Grupputveckling
Förberedande kursuppgift
Internat 1 13-14 december 2018
Kursuppgift 1

Kursblock 2, 7/1-19 — 15/3-19 
Tema: Förverkliga vår politik
Kursuppgift 2
Internat 2, 7-8 mars2019
Kursuppgift 3

Kursblock 3, 18/3-19 — 14/6-19 
Tema: Oppositionspolitik
Kursuppgift 4
Internat 3, 23-24 maj 2019
Kursuppgift 5

Kursblock 4, 12/8-19 — 14/10-19 
Tema: Utvecklas i ledarrollen
Kursuppgift 6
Internat 4, 3-4 oktober 2019
Kursuppgift 7
Kursutvärdering

Viktigt att veta

Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar.
I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten.
Som stöd under hela kursen finns s-handledare från partidistrikt.
Vi använder distansplattformen Ping-Pong för all kommunikation.  

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:

Sofia Bohlin
Mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Regiongrupp (S) Halland 2018-2019 (halvfart)