S-handledare

 

S-handledare är en ettårig distanskurs i handledarskap för distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. För att bli certifierad S-handledare och kunna verka som S-handledare ska du genomföra kursen, parallellt ska du delta som handledare med en certifierad handledare (mentor) på en distanskurs i ledarskap. Som S-handledare erbjuds du även att gå Försvarshögskolans ledarskapsutbildning -Utvecklande ledarskap (UL).

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland samarbetar med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen med politiska ledarskapskurser för förtroendevalda utifrån Socialdemokraternas studieplan för ledarskapsutbildningar. Kursen S-handledare är en del i det samarbetet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
9
december 2018
Nästa kursstart:

7 januari 2019

Kursansvarig:

Ulf Dahlberg och Sofia Bohlin

Studieform:

Distanskurs

Anmälan:

Till ditt partidistrikt

Kurstid:

7 januari-20 december 2019

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren sköter kontakten med deltagarna mellan internaten, granska hemuppgifter och ser till att gruppen fungerar.

Anmälan

Är du intresserad att gå S-handledarkursen ska du kontakta ditt partidistrikt. 

Handledarträffar 2019

Handledarträffarna genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Träff 1, 18-19 januari
Metod- och grupputveckling
Träff 2, 14-15 juni
Distanspedagogik och didaktik
Träff 3, 13-14 september
Distansverktyget och handledarskapet

För mer information och frågor om S-handledarkursen, kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från S-handledare