Det svåra samtalet

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans – Det svåra samtalet.

Kursen riktar sig till fackligt förtroendevalda, skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5 veckor innan kursstart
Anmälan
Nästa kursstart:

15 november 2022

Datum 2022:

15-16 november 2022

Datum 2023:

9-10 maj 2023

Kostnad:

Kostnad för kost, logi och material är 3 000 kr. Arbetsgivaren står för kostnaden samt förlorad arbetsförtjänst och resor.

Målgrupp:

Fackligt förtroendevalda, skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga.

Förkunskaper:

Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursens innehåll:

  • Kommunikation
  • Coachande samtal
  • Feedback
  • Konflikter
  • Svåra samtal

Kursen innehåller metoder och verktyg som ger deltagaren bättre förutsättningar inför svåra samtal.

Datum 2022:

  • 15-16 november 2022

Datum 2023:

  • 9-10 maj 2023

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat där kvällsarbete kan förekomma.
Kursen startar med kaffe och fralla kl. 9.00 (dag 1) och avslutas ca. kl. 16.00 (dag 2).

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Ersättning och kurskostnad:

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 7 FML vilket innebär att arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst.
Medlemsorganisation faktureras 3 000 kronor för kost, logi och material.

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Det svåra samtalet

Ladda ner