Det svåra samtalet

Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och rehabilitering är exempel på händelser som kan resultera i negativa konsekvenser för de anställda på arbetsplatsen. Då kan uppdraget som förtroendevald bli att så långt det är möjligt mildra konsekvenserna för de som drabbas.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
12
april 2024
Anmälan
Nästa kursstart:

14 maj 2024

Datum 2024:

14-15 maj

Kostnad:

Kostnad för kost, logi och material är 3 000 kr. Arbetsgivaren står för kostnaden samt förlorad arbetsförtjänst och resor.

Målgrupp:

LO-Distriktet i Västsverige, ABF Västra Götaland och VSAF arrangerar tillsammans – Det svåra samtalet.

Kursen riktar sig till fackligt förtroendevalda, skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare och andra arbetsmiljöansvariga.

Förkunskaper:

Grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursens innehåll:

  • Kommunikation
  • Coachande samtal
  • Feedback
  • Konflikter
  • Svåra samtal

Kursen innehåller metoder och verktyg som ger deltagaren bättre förutsättningar inför svåra samtal.

Datum 2024 Sista ansökningsdag
  • 14-15 maj
  • 12 april

Kursdagar:

Kurserna är 2 dagar med internat där kvällsarbete kan förekomma.
Kursen startar med kaffe och fralla kl. 9.00 (dag 1) och avslutas ca. kl. 16.00 (dag 2).

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Ersättning och kurskostnad:

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 7 FML vilket innebär att arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst.
Medlemsorganisation faktureras 3 000 kronor för kost, logi och material.

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Det svåra samtalet

Ladda ner